Сторінка бібліотекаря

Цимбаленко Ніна Володимирівна

Життєве кредо: “Я мислю, а від так – існую! Я дію, а від так живу. Та, якщо, хоч на мить засну я – життя уже не здожену”

                                    Посада – бібліотекар

Освіта – вища, Миколаївський Національний університет ім. В.О. Сухомлинського,

вчитель початкових класів.

Спеціальність за дипломом – вчитель початкових класів

Стаж роботи – 24 роки

Шкільна бібліотека – саме та крапка на карті школи, де зароджуються і горять найбільш яскраві думки й почуття, вона – центр культури, де закладається духовне здоров′я нації. Шкільна бібліотека – одне з доступних джерел отримання інформації для учнів та педагогів, найважливіший елемент навчальної діяльності, спрямованої на розвиток освіченої особистості та інформаційне забезпечення навчально – виховного процесу.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ на 2015-2016 навчальний рік  У 2015 – 2016 навчальному році діяльність шкільної бібліотеки буде спрямована на: 

 • якнайповніше сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу, виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги; 
 • інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу школи в засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіті школярів; 
 • виховання в учнів інформаційної культури, постійного прагнення до пошуку інформації, свідомого осмислення добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистої оцінки інформації; 
 • навчання школярів технологіям користування бібліотекою; 
 • сприяння виховання гармонійної, морально-досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку; 
 • інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій (рекреативній) діяльності; 
 • виховання мислячого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури; 
 • всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій, педагогізація батьківської громадькості шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї; 
 • створення комфортного бібліографічного середовища; 
 • реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні і сучасні носії інформації, так і мультимедійні технології. 

Бібліотека буде продовжувати і далі працювати над проблемою «Інтеграційний аспект у формуванні ключових компетентностей, як шлях до самореалізації вчителя, бібліотекаря та учнів». Зміст роботи і завдання шкільної бібліотеки

 • Сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховувати учнів на високих зразках світової і вітчизняної культури, формувати на цій основі національну свідомість, шанобливе ставлення до книги як до головного джерела знань;
 • Виховувати в учнів інформаційну культуру, культуру читання; формувати вміння користуватись бібліотекою, її послугами, а також книгою, її довідковим апаратом; розвивати творчу думку, пізнавальні здібності й інтереси учнів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм;
 • Сприяти самоосвіті учнів та педагогів за допомогою різноманітних форм і методів бібліотечної роботи; забезпечувати їх літературою;
 • Підносити на якісно новий рівень бібліотечну справу з тим, щоб кожен учень володів основами бібліотечно- бібліографічних знань;
 • Одним із важливих завдань шкільної бібліотеки є екологічне виховання учнів, що передбачає формування у них шанобливого ставлення до природи;
 • Сприяти формуванню громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає можливість відчувати себе морально, соціально, політично, юридично дієздатною та захищеною.