Абетка педагогічної ради

Абетка педагогічної ради

Сьогодні мова йде про педагогічну раду. Раду, де зазвичай треба сприймати якусь стереотипну інформацію, слухати повідомлення про стан навчально-виховного процесу, приймати рішення, які вже давно прийняті адміністрацією, а тому залишається тільки ознайомитися з ними та схвалити їх.

Час минає. І вже багато керівників навчальних закладів сприймають педагогічну раду як внутрішньо-шкільний дорадчий орган, який є лабораторією педагогічної майстерності, однією з умов розвитку експериментальної роботи в освітній установі. Усім до вподоби, щоб питання, які розглядаються на педагогічній раді, обов’язково були цікавими й корисними, носили проблемний характер, потребували зрозумілого підходу до їх розв’язання.

На сьогодні педагогічні ради за формою проведення поділяються на традиційні й нетрадиційні. Практика довела, що традиційна педагогічна рада має ряд недоліків: на ній мало розглядається проблемних питань, кількість виступаючих обмежена, доповіді підготовлені за стандартними темами. Інакше кажучи, традиційна форма проведення педагогічної ради характеризується відсутністю самостійності її учасників, абстрактністю доповідей, превалюванням авторитарного стилю управління педагогічним спілкуванням. Звичайно, такі зібрання нецікаві й безрезультатні. Тому керівники навчальних закладів освіти стали модернізувати цей дорадчий орган і дійшли висновку: саме завдяки педагогічній раді можна вирішувати актуальні питання розвитку навчального закладу, адже вона є штабом сучасної думки, мозковим центром освіти в педагогічному колективі, а головне — на педраді в учителя формується позитивна мотивація до педагогічної діяльності. Такі висновки привели до появи нової форми проведення педради — нетрадиційної, яка дійсно є рушійною силою педагогічної майстерності вчителів.

Пам’ятка

Педагогічна рада — це орган управління школою, головним завданням якого є створення дружного, працездатного педагогічного колективу.

Основна місія педагогічної ради — забезпечення розвитку й функціонування освітньої установи.

Функції педагогічної ради:

• управлінська — забезпечення безпосередньої роботи навчального закладу;

• методична — розробка технології створення позитиву й усунення негативу в роботі;

• виховна — утілення запланованих заходів у життя школи;

• соціально-педагогічна — створення позитивної мотивації щодо виконання прийнятих рішень.

Реалізувати функції можна за допомогою:

• методу дискусій;

• соціального дослідження;

• колективної розробки рішення;

• мозкового штурму;

• вивчення рішень педагогічної ради;

• обговорення проблеми «по колу».

Види педагогічних рад

(за Т. Дзюбою)

Заслуговує на увагу класифікація педагогічних рад, запропонована Т. Дзюбою (табл.).
Таблиця
Види педагогічних рад

За формою
ТрадиційніНетрадиційні
•      Доповідь з обговоренням (виступи);•     доповідь зі співдоповідями (із запрошенням доповідача-спеціаліста);•      семінар-практикум інтенсифікована форма)•     Методичний день;•     колективна творча справа (КТС);•     диспут, дискусія («круглий стіл»);•     творчий звіт, конкурс майстерності, фестиваль, презентація, аукціон;•     ділова гра (інтерактивна форма);•     педагогічний консиліум
За складом учасників
Постійно діючіРозширеніОб’єднані з іншим педагогічним колективом3 обмеженою кількістю учасників

За метою підготовки й проведення розрізняються такі види педагогічних рад:

• традиційні (авторитарні, догматичні);

• нетрадиційні (альтернативні);

• сучасні інтенсифіковані (модернізовані, модифіковані);

• інтерактивні.

За місцем і роллю в навчально-виховному процесі виділяються тактичні, стратегічні, стартові, поточні, підсумкові, позачергові педагогічні ради.

Алгоритм підготовки педагогічної ради

1. Підготовка до проведення:

• Визначення проблеми;

• створення ініціативних груп (вибір об’єкта, який представляє власні доробки; робота з матеріалами: діагностика, анкетування);

• оголошення теми педради;

• робота методичних об’єднань із підготовки вчителів до педагогічної ради;

• розробка рекомендацій із проблеми; обговорення теми (проблеми) з науковцями, окремими вчителями;

• підготовка атрибутики педради; вибір форми проведення;

• основна доповідь (підготовчий етап).

2. Основні правила проведення:

• Своєчасний початок;

• установлення регламенту;

• конкретність виступів, конструктивність обговорення, чіткість пропозицій.

3. Рішення педагогічної ради:

• Проект рішення треба скласти до початку педагогічної ради.

• Текст рішення повинен чітко окреслювати шляхи розв’язання проблеми.

4. Контроль за виконанням рішень:

Для ефективного здійснення контролю слід мати спеціальний журнал, у якому б зазначалися:

— дата проведення педради;

— тема;

— зміст контролю;

— відповідальний;

— термін виконання;

— вжиті заходи;

— дата зняття з контролю (знімається тільки педрадою);

— практичне розв’язання проблеми в колективі (з досвіду роботи досвідчених учителів);

— підготовка до обговорення проблеми педагогічним колективом (презентації окремих моментів теми — схеми, графіки тощо).