Харчування учнів

Відповідальними за організацію харчування дітей у навчальних закладах незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності є керівники цих закладів. Тому їм необхідно знати різні нюанси організації харчування учнів, зокрема пільгових категорій.


Харчування учнів загальноосвітніх
навчальних закладів

Дієта №9

Згідно з пунктом 95 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, керівник навчального закладу має контролювати організацію харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Обов’язки осіб, відповідальних за харчування учнів

На початку навчального року керівник загальноосвітнього навчального закладу видає наказ про організацію харчування учнів і призначає особу, відповідальну за проведення цієї роботи. Як правило, такою особою є заступник директора з навчально-виховної роботи. До обов’язків відповідального за харчування учнів входять такі:

• координація роботи медичного персоналу стосовно харчування учнів;

• відпрацювання графіка харчування учнів;

• визначення кількості учнів, які потребують гарячого харчування;

• участь у бракеражі готової продукції (за відсутності медпрацівника);

• контроль за додержанням учнями правил особистої гігієни і вживанням рекомендованих страв та ін.

Питання, пов’язані з обліком дітей, що харчуються, збором грошей і звітністю, покладаються на класних керівників. Збір грошей з учнів проводять на наступний місяць з урахуванням вартості за 12-денним меню та передають ці кошти особі, відповідальній за харчування. Також класні керівники щоденно заповнюють відривні бланки абонемента та корінець абонементної книжки, у яких зазначають:

• клас;

• дату;

• вартість (сніданку, обіду, полуденка).

До обов’язків класних керівників також входять такі:

• визначення неотовареного залишку авансової суми та передача корінця абонементної книжки представнику їдальні (харчоблоку];

• вчасне повідомлення особи, відповідальної за харчування, про наявну кількість учнів, що харчуються.

Списки дітей, які отримують пільгове харчування, перебуваючи у групах продовженого дня (ГПД), складають щоквартально. Їх затверджує директор навчального закладу відповідним наказом. Списки формують на підставі заяв батьків (осіб, які їх замінюють) і довідок, які дають право на одержання пільгового харчування, з місця роботи (служби, навчання) батьків (осіб, які їх замінюють) або органу соціального захисту за місцем проживання (якщо батьки не працюють, не навчаються, не перебувають на службі).

Режим харчування

Харчування учнів в основному забезпечується безпосередньо за місцем навчання. За відсутності у навчальному закладі їдальні (харчоблоку) дітей годують у закладі громадського харчування або їм привозять готові страви від підприємств громадського харчування відповідно до укладених договорів або угод і за погодженням з місцевими санітарними службами.

Режим харчування учнів визначає керівник навчального закладу та медичний працівник, який перебуває у штаті навчального закладу або закладу охорони здоров’я, що здійснює медичне обслуговування навчального закладу, відповідно до заяви учнів чи їхніх батьків, з урахуванням функціональних можливостей їдальні (харчоблоку), типу навчального закладу тощо.

У навчальних закладах установлюють такі режими харчування:

• чотириразовий (сніданок, обід, полуденок, вечеря) — для вихованців шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів);

• одноразовий (сніданок) — для учнів загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів;

• триразовий (сніданок, обід, вечеря) — для учнів, які проживають у пришкільних інтернатах;

• дворазовий (сніданок, обід) — для учнів, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-ХІІ гарантується пільгове харчування.

У групах продовженого дня встановлюють такі режими харчування:

• дворазовий (обід, полуденок) — для учнів 1-4 класів;

• одноразовий (обід) — для учнів 5-7 класів;

• дворазовий (обід, полуденок) — у разі тривалого перебування учнів у навчальному закладі.

Фінансове забезпечення харчування учнів

За рахунок бюджетних асигнувань здійснюється харчування дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з малозабезпечених сімей.

Витрати, пов’язані з харчуванням учнів, визначаються на основі встановлених норм харчування, кількості учнів, що належать до пільгової категорії й отримують харчування за рахунок загального фонду бюджету, а також кількості днів харчування.

Для визначення грошової вартості одноразового харчування одного учня слід скористатися нормами харчування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591 (далі — Постанова № 1591). Оскільки ці норми наведені у грамах, то розраховувати їх потрібно у грошовому вираженні.

Вартість харчування одного учня на день розраховує централізована бухгалтерія, або загальноосвітній навчальний заклад, якщо бухгалтерський облік ведеться безпосередньо у ньому. Зазначений показник розраховують шляхом множення вартості денної норми продуктів харчування у грамах (брутто), установленої на одного учня (з урахуванням віку та кратності харчування), на середню ціну, що діє у даній місцевості на момент складання кошторису. За поданням таких розрахунків від відповідного органу управління освітою засновники (власники) навчальних закладів, виходячи із можливостей бюджету, встановлюють конкретний розмір вартості харчування учнів 1-4 класів, вихованців груп продовженого дня, а також учнів пільгової категорії. На підставі встановленого розміру вартості харчування одного учня на день, який для усіх навчальних закладів певного міста (району тощо) є однаковим, та з урахуванням інших показників, відповідний орган управління освітою або загальноосвітній навчальний заклад, якщо бухгалтерський облік ведеться безпосередньо у ньому, обчислює потребу в асигнуваннях за кодом економічної класифікації видатків (КЕКВ) 1133 «Продукти харчування», як за загальним так і спеціальним фондом.

Джерелом фінансування харчування учнів не пільгових категорій є кошти батьків.

Харчування учнів також можна здійснювати за безготівковим розрахунком (попереднє придбання абонементів або талонів один раз на місяць), за цінами без додаткового врахування сум податку на додану вартість відповідно до режиму (норми) харчування (сніданок, обід, полуденок). Абонементи (талони) придбавають один раз на місяць у межах установленої їх вартості.

Запровадження абонементів (талонів) дає можливість:

• гарантовано забезпечувати учнів гарячим харчуванням;

• більш достовірно визначати денну потребу шкільної їдальні в сировині та готовій продукції;

• поліпшувати якість харчування та культуру обслуговування.

Абонементи (талони), за якими отримано харчування, є звітними документами, на підставі яких проводиться списання продовольчої сировини тощо.

Харчування учнів пільгових категорій

До пільгових категорій належать:

• діти, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи;

• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

• діти з малозабезпечених сімей;

• учні 1-4 класів.

За рішенням педагогічної ради вихованці груп продовженого дня навчального закладу також можуть одержати пільги на харчування.

Для оформлення безкоштовного харчування учнів пільгових категорій батьки або особи, які їх замінюють, на ім’я керівника навчального закладу подають такі документи:

• заяву;

• копію посвідчення або довідку, що підтверджує соціальний статус дитини.
Харчування дітей, які постраждали від наслідків
Чорнобильської катастрофи

Пунктом 11 статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 p. № 796-ХІІ передбачено безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, які проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

Дітям, які не харчуються у навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до досягнення повноліття виплачується грошова компенсація у порядку та розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 8 лютого 1997 р. № 155.

Харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з малозабезпечених сімей

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 19 червня 2002 р. № 856 (далі — Постанова № 856) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 1 червня 2000 р. № 1768 (із змінами), забезпечуються за місцем навчання безоплатними обідами за нормами, визначеними додатком 7 до Постанови № 1591.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Безоплатне харчування учнів у навчальних закладах з денною формою перебування здійснюється тільки в робочі дні. У разі відсутності учнів під час навчання компенсація за харчування не проводиться (п. 6 Наказу № 242).


Харчування учнів 1-4 класів

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України «Про забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 7 лютого 2005 р. № 1/ 9-49, № 31.03140.02-8/1814 бюджетом передбачаються кошти на забезпечення безплатного одноразового харчування учнів 1-4 класів. Норми харчування (продуктові набори) у грамах для зазначеного контингенту учнів наведені у додатку 7 до Постанови № 1591.

Обсяг видатків на харчування учнів визначається шляхом множення показника вартості харчування одного учня на день з урахуванням його віку на загальну кількість діто-днів.
Харчування учнів, які перебуваютьу групах продовженого дня

Кошторисом закладу за КЕКВ 1133 «Продукти харчування» передбачаються бюджетні асигнування і на харчування учнів, які перебувають у групах продовженого дня і звільнені від плати за харчування повністю, або частково.

Звільнення від плати за харчування здійснюється щоквартально відповідно до наказу керівника навчального закладу. Копія наказу подається до бухгалтерії навчального закладу або централізованої бухгалтерії відповідного органу управління освітою.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» від 2 січня 2011 р. № 116 (далі — Постанова № 116) за рішенням педагогічної ради навчальний заклад може звільнити від плати за харчування вихованців груп продовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком): 10 — у повному обсязі; 15 — на половину вартості.


Приклад розрахунку кількості учнів, звільнених від плати за харчування

У навчальному закладі функціонує 2 групи продовженого дня, які відвідують 60 учнів. За рішенням педагогічної ради можна 6 осіб звільнити від плати за харчування повністю, 9 осіб — частково:

(60 х 10% ) / 100% = 6 осіб — звільнені від плати на 100%;

(60 х 15% ) / 100% = 9 осіб — звільнені від плати на 50%.


Сума витрат на харчування учнів за рахунок бюджетних асигнувань дорівнюватиме вартості харчування одного учня на рік, помноженій на середньорічну кількість таких учнів.

Приклад розрахунку обсягу витрат на харчування учнів, звільнених від плати

Якщо взяти до уваги, що вартість харчування учнів, які перебувають у групах продовженого дня, згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради за рахунок бюджетних коштів на 2011 рік встановлена у розмірі 5,20 грн., то обсяг витрат на харчування таких учнів розраховуватиметься так: 

№ з/пПоказникОбраховано
1Середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за харчування, чол.:• повністю(на 100%);• частково (на 50%);• у перерахунку на повністю звільнених (17,5%) 
6
9
10,5
2Кількість днів харчування одного учня на рік154
3Кількість діто-днів1617
4Вартість харчування одного учня на день, грн.5,20
5Сума витрат на харчування, грн.8408,40

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

• Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402 (із змінами)

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 21 травня 1992 р. № 258 (із змінами)

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 5 квітня 1994 р. № 226 (із змінами)

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 19 червня 2002 р. № 856 (із змінами)

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591 (із змінами)

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» від 2 січня 2011 р. № 116

• Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 1 червня 2005 р. № 242

• Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» від 15 серпня 2006 р. № 620/563

• Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних рекомендації з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 1 серпня 2006 р. № 265 (із змінами)