Модель сучасної педагогічної ради

Педагогічні ради можуть бути абсолютно різними, від передбачуваних та нудних, до цікавих та мотивуючих, залежно від форм та засобів, які ми використовуємо. Ми пропонуємо не готові рецепти, а можливість власної творчості на основі переосмислення досвіду інших.

ПЕДАГОГІЧНА РАДА НА ТЕМУ:
«ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВЗА СУЧАСНИХ УМОВ».

Мета: проаналізувати роль професіоналізму вчителя в організації навчальної діяльності, розвитку особистості та творчого потенціалу учня.
ПЛАНпідготовки до засідання педагогічної ради

1Створити ініціативну групу з підготовки та проведення педрадиДирекція школи
2Оформити виставку літератури з цього питанняЗаступник директора з навчальної роботи, бібліотекар, психолог
3Розробити анкети для вчителів та учнів школиЗаступник директора з навчальної роботи,, психолог
4Здійснити анкетування вчителів та учнівЗаступник директора з навчальної роботи,, психолог
5Скласти графік взаємовідвідування уроківЗаступник директора з виховної роботи,, заступник директора з навчальної роботи,
6Провести батьківські збори з питання мотивації навчання учнівЗаступник директора з виховної роботи
7Розробити перелік питань, які потребують вивчення й висвітлення у виступах на педрадіДирекція школи, члени творчої групи
8Вивчити стан навчально-виховної діяльності вчителів з питання: «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов»Члени ініціативної групи, дирекція школи
9Підготувати повідомлення про «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов»Доповідач — заступник директора з навчальної роботи
10Підготувати проект рішення педагогічної радиЧлени ініціативної групи
11Розглянути питання про готовність до проведення засідання педагогічної ради на нараді в присутності директораДиректор

Перелік питань,які потребують вивчення висвітлення у виступах на педраді:

1. Способи створення в учнів позитивного ставлення до навчання.

2. Способи виховання почуття обов’язку та відповідальності у школярів.

3. Пояснення учням значущості навчання для особистості та суспільства.

4. Створення на уроках ситуацій зацікавленос¬ті теоретичним матеріалом.

5. Способи створення в учнів позитивного ставлення до фізичного розвитку.

6. Роль емоційних методів мотивації навчання.

7. Мотиваційний аспект обдарованого учня.

8. Роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності школяра та його особистості.

9. Психологічні проблеми мотивації навчальної діяльності.

Анкета для вчителів

1. Назвіть найвдаліші методи і прийоми створення позитивного настрою в учнів на уроці.

2. Які методи і прийоми мотивації навчальної діяльності ви вважаєте найоптимальнішими?

3. Яким із них ви віддаєте перевагу в своїй роботі?

4. Як саме під час підготовки до уроку, обираючи методи та прийоми мотивації, ви враховуєте:

• специфіку класу;

• індивідуальні можливості учнів;

• умови роботи на уроці.

5. Чи склали ви власну систему методів мотивації навчальної діяльності?

6. Чи вдається вам виробити в учнів раціональні способи розумової праці й навичок самоорганізації; якщо так, то якими методами і засобами?

7. Чи часто ви створюєте такі умови на уроці, коли в учня активно формуються елементи «само» (самоконтролю, самоаналізу, самооцінювання)?

8. Який стиль спілкування з учнями на уроці для вас є пріоритетним:

• авторитарний;

• демократичний;

• ліберальний.

9. Який характер навчальної діяльності у вас переважає:

• репродуктивний;

• конструктивний;

• творчий.

10. Яких уроків у вас більше:

• що досягли поставленої мети;

• частково досягли мети;

• не досягли мети.

11. Чи складно вам обирати методи та прийоми мотивації навчальної діяльності? Чи потребуєте ви допомоги й якої саме?

Анкета для учнів

1. Який навчальний предмет вам подобається найбільше?

2. Який предмет ви найнаполегливіше вчите?

3. Причина цього?

4. Яку мету ставите перед собою, вивчаючи певний предмет?

5. Чи мотивує вчитель вас до навчання?

6. Назвіть найвдаліші методи і прийоми створення вчителем позитивного настрою учнів на уроці.

7. Чи часто вчителі створюють на уроці умови, за яких у вас активно формуються елементи «само-» (самоконтролю, самоаналізу, самооцінювання)?

8. Який стиль спілкування учителя з учнями на уроці вам найбільше подобається:

• авторитарний;

• демократичний;

• ліберальний.

9. Ваші пропозиції щодо цікавішого проведення уроків.

Тези доповіді

«Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов»

Традиційна українська школа розглядає кожну дитину не стільки як об’єкт, що потребує впливу, скільки як особистість, що інтенсивно розвивається в процесі навчальної діяльності. І щоб учень займав активну позицію в процесі навчальної діяльності, він повинен мати потужні джерела мотивації до навчання. Теорія мотивації випливає з необхідності будувати педагогічний процес таким чином, щоб його методика орієнтувалася на якомога глибше проникнення у внутрішній світ дитини, мала на меті пробуджувати і розвивати в ній здібності й нахили. Тому основним у педагогічному мистецтві вчителя є вміння спонукати, а не примушувати.