Нагородження педагогічних працівників

Педагогів, які самовідданою і натхненною працею здобули вдячність учнів та повагу колег, обов’язково потрібно заохочувати — і морально, і матеріально. Адже визнання заслуг є для них додатковим поштовхом для самовдосконалення і досягнення нових професійних вершин. Одним зі способів заохочення таких педагогів є їх представлення до нагородження

Нагородження педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу

Ключові слова: нагородження; клопотання про нагородження; відомчі заохочувальні відзнаки

Відповідно до статті 146 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 p. № 322-VIII (із змінами і доповненнями) за особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи до заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками, а також до присвоєння почесних звань і звання кращого працівника за даною професією.

Статтею 58 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1040-ХІІ (із змінами і доповненнями) визначено, що за особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

Порядок представлення до нагородження та вручення педагогічним працівникам заохочувальних нагород визначений Положенням про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2007 р. № 605 (далі — Положення № 605).

Згідно з Положенням № 605 нагородження відомчими заохочувальними відзнаками провадиться:

• за значні досягнення у реалізації державної політики у галузі національної освіти, навчанні та вихованні підростаючого покоління;

• за підсумками навчального року та високі результати атестації педагогічних працівників;

• з нагоди відзначення професійних свят працівників освіти і науки;

• з нагоди святкування ювілейної дати від дня народження особи, яку представляють до нагородження.

Нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Відповідно до Положення № 605 відомчими заохочувальними відзнаками нагороджують осіб, які пропрацювали у галузі освіти і науки не менше п’яти років.

Встановлено три ступені відомчих заохочувальних відзнак, зокрема:

I ступінь — вручення Почесної грамоти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

II ступінь — нагородження нагрудним знаком «Відмінник освіти України»;

III ступінь — нагородження нагрудними знаками «Василь Сухомлинський», «Софія Русова», «О. А. Захаренко», «І. Г. Ткаченко», «А. С. Макаренко», «Петро Могила», «За наукові досягнення».

Педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу представляють до таких відомчих заохочувальних відзнак:

• Почесна грамота. Її отримують за заслуги в реалізації державної політики в галузі освіти, навчанні та вихованні підростаючого покоління, багаторічну сумлінну працю, упровадження сучасних методів навчання і виховання молоді тощо. Цією відзнакою можуть бути нагороджені як конкретні громадяни, так і колективи навчальних закладів та установ освіти;

• нагрудний знак «Відмінник освіти України». Цим нагрудним знаком нагороджують за досягнення визначних успіхів у вихованні, навчанні учнівської молоді, організації та вдосконаленні навчальної, виховної роботи тощо. Представити до цієї відзнаки можна лише тих педагогічних працівників, які працюють у галузі не менше десяти років;

• нагрудний знак «Василь Сухомлинський». До цієї нагороди представляють педагогічних працівників, які досягли визначних успіхів у навчанні та вихованні підростаючого покоління, науковому та навчально-методичному забезпеченні загальної середньої освіти, створенні високоякісних підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів;

• нагрудний знак «О. А. Захаренко». До цієї відзнаки представляють керівників та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів за забезпечення успішної діяльності загальноосвітньої школи з реалізації завдань сучасної середньої освіти, організацію педагогічної та культурно-просвітницької роботи серед населення;

• нагрудний знак «І. Г. Ткаченко». Цим нагрудним знаком нагороджують тих педагогічних працівників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які впроваджують сучасні методи теорії і практики трудового навчання і виховання, поєднують виробниче навчання з продуктивною працею; керівників гуртків науково-технічної творчості за вагомий внесок у трудове навчання і виховання, у підготовку молодої зміни висококваліфікованих робітників, за впровадження сучасних навчально-виховних та виробничих технологій тощо.

Нагородження відомчими заохочувальними відзнаками здійснюється відповідно до наказу Міністра освіти і науки, молоді та спорту України.

Порядок представлення педагогічного працівника до нагородженняОформлюючи клопотання про представлення до нагородження педагогічного працівника, рекомендується зазначати такі відомості:
• основні періоди його трудової біографії
• загальний стаж роботи
• актуальні проблеми, яким присвятив свою професійну діяльність педагогічний працівник, його професійні досягнення
• участь у професійних асоціаціях
• участь у громадській діяльності
• державні нагороди, відзнаки неурядових, громадських, міжнародних організацій, які педагогічний працівник здобув раніше
• його особисті та професійні якості

У загальноосвітньому навчальному закладі оформленням і поданням необхідних для представлення до нагородження педагогічних працівників документів займається заступник директора школи.

Представлення до нагородження педагогічного працівника розпочинається з порушеннявідповідного клопотання.

Відповідно до Положення № 605 це клопотання порушує трудовий колектив або орган громадського самоврядування. Висунення кандидатур здійснюється гласно, за основним місцем роботи особи, яку представляють до відзначення.

Якщо клопотання порушують з ініціативи органів управління освітою та громадських організацій, то слід урахувати думку з цього приводу трудового колективу та відповідного органу виконавчої влади, якому підпорядкований загальноосвітній навчальний закладі, де працює кандидат на нагородження за основним місцем роботи.

У клопотанні слід вказати:

• прізвище, ім’я та по батькові особи, яку представляють до нагородження, із зазначенням її посади; подія, до якої пропонується відзначення;

• дата та місце проведення нагородження;

• вид відзнаки;

• заслуги, за які пропонується відзначення відомчою нагородою (див. Додаток 1).

До клопотання про нагородження додають такі документи:

• довідка-подання встановленого зразка, у якій визначають заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання, а також вказують назви нагород, якими було відзначено кандидата на відзнаку раніше, дати нагородження й номери підтвердних документів. Довідку-подання на кожну особу готують в одному примірнику та оформлюють друкованим текстом на одному аркуші формату А4 з обох боків. Довідку-подання мають підписати керівник навчального закладу та голова ради (зборів] колективу. Підписи слід затвердити печаткою підприємства, установи, організації. Форму довідки-подання змінювати не можна (див. Додаток 2);

• копії документів, що засвідчують нагородження відомчими та іншими відзнаками;

• копія першої сторінки паспорта;

• копії сторінок трудової книжки, що містять дані про нагородження. Ці копії має завірити керівник кадрової служби.

Зібравши вказаний пакет документів, заступнику директора школи слід подати його до установи, якій підпорядкований загальноосвітній навчальний заклад. У цій установі мають підготувати лист-погодження клопотання про представлення до нагородження педагогічного працівника.

Додаток 1

Зразок оформлення клопотання про представлення
до нагородження педагогічного працівника

Реквізити бланкуНачальнику відділу освіти
Лисичанської міської ради Петренку І. М.

_25.01.2011_ № _8_

Про нагородження Савченко В. П.

Шановний Ігоре Миколайовичу!

Трудовий колектив загальноосвітньої школи № 2 порушує клопотання про нагородження Савченко Валентини Петрівни, вчителя математики, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за заслуги в реалізації державної політики у галузі освіти, навчанні та вихованні підростаючого покоління, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 50-річчя.

Додатки:
1. Довідка-подання на 1 арк. в 1 прим.;
2. Копія Грамоти відділу освіти Лисичанської міської ради на 1 арк. в 1 прим.;
3. Копія Грамоти управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації на 1 арк. в 1 прим.;
4. Копія першої сторінки паспорта Савченко В. П. на 1 арк. в 1 прим.;
5. Копії сторінок трудової книжки Савченко В. П, що містять дані про нагородження, на 1 арк. в 1 прим.

Директор  Оншценко   Онищенко О. П.

Голова зборів колективу   Соколова  Соколова М. М.

Кравець 7-55-17 (за потреби)

Вручення відомчих заохочувальних нагород

Згідно з Положенням № 605 вручення відомчих заохочувальних нагород педагогічним працівникам проводиться в урочистій обстановці, як правило, Міністром освіти і науки, молоді та спорту України або за його дорученням його заступниками, Міністром освіти Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій і районних (міських) відділів освіти.

Разом з нагрудним знаком нагородженому вручають посвідчення.

Додаток 2
Зразок оформлення довідки-подання

Луганська область

ДОВІДКА-ПОДАННЯ

1. Прізвище, ім’я, по батькові _Савченко Валентина Петрівна_

2. Посада і місце роботи, служби _вчитель математики Лисичанської загальноосвітньої школи № 2_

3. Число, місяць, рік і місце народження _18 березня 1962 року, м. Лисичанськ_

4. Стать _жіноча_

5. Освіта _вища_

6. Науковий ступінь, учене звання _немає_

7. Які має державні та відомчі нагороди (дата та номер підтвердного документа)

_Грамота відділу освіти Лисичанської міської ради (наказ від 07.09.2002 р. № 319). Грамота управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації (наказ від 08.05.2005 р. № 303-к)_

8. Місце проживання _м. Лисичанськ. вул. Слов’янська. 15. кв. З_

9. Загальний стаж роботи _26 років_

Стаж роботи в даному колективі _26 років_

10. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у галузі освіти та науки України _Савченко Валентина Петрівна педагогічну діяльність розпочала у 1986 році вчителем математики у середній загальноосвітній школі № 2. Має вищу освіту. Закінчила Київський педагогічний інститут імені М. 0. Горького за спеціальністю «Вчитель математики».

Валентина Петрівна на високому рівні володіє сучасними формами і методами навчання. Зокрема поєднує пошуковий і творчий методи, що сприяє розвитку пізнавальної активності учнів, свідомому і стійкому засвоєнню ними знань. Валентина Петрівна враховує вікові та індивідуальні особливості учнів._

_Показником ефективності обраних Валентиною Петрівною методів роботи є щорічні перемоги її учнів у II та III етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, а також написання під її керівництвом науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук та їх захист.

_Порядність, чесність, вимогливість до себе і до учнів, принциповість, стриманість, високий рівень моральних якостей та загальної культури, доброзичливість складають основу високого авторитету Валентини Петрівни серед учнів, батьків, колег.

Кандидатура _Савченко В. П._ рекомендована зборами колективу _загальноосвітньої школи №2 м. Лисичанська. протокол № 34/12 від 23.01.2011 року_

Представляється до _нагородження Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України_

Директор                   _Оншценко_  
загальноосвітньої
школи №2
Голова                  _Соколова_
зборів колективу

_10 лютого_ 2011 року

Внесення записів про нагородження до трудових книжок педагогічних працівників

Відповідно до пункту 10 Примірного положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом Президента України від 13 лютого 1997 р. № 134/97, у трудовій книжці особи, удостоєної відомчої заохочувальної відзнаки, робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.

Зверніть увагу!
Відомчі заохочувальні відзнаки у вигляді нагрудних знаків слід носити з правого боку грудей і розміщувати нижче знаків державних нагород України. Утрачену відзнаку повторно не видають

Записи про нагородження вносять у трудову книжку відповідно до Інструкції про порядокУ разі вчинку, не сумісного з педагогічною етикою, а також скоєння нагородженим умисного злочину нагрудний знак з посвідченням підлягають поверненню до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Україниведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (із змінами і доповненнями, далі — Інструкція № 58). Зокрема пунктом 2.23. Інструкції № 58 визначено, що відомості про нагородження державними нагородами України та відзнаками України вносяться у розділ «Відомості про нагородження» трудових книжок працівників (див. Додаток 3).

Пунктом 2.24. Інструкції № 58 визначено порядок внесення відомостей про нагороди і заохочення до трудових книжок. Відповідно до цього пункту у розділі «Відомості про нагородження» трудової книжки педагогічного працівника, який був нагороджений, потрібно зробити такі записи:

• у графі 3 вказати назву загальноосвітнього навчального закладу (цей запис оформлюють як заголовок);

• нижче у графі 1 зазначити порядковий номер запису (нумерація, що зростав протягом усього періоду трудової діяльності працівника);

• у графі 2 вказати дату нагородження;

• у графі 3 записати, ким нагороджено працівника, за які досягнення і якою нагородою;

• у графі 4 зазначити, на підставі чого внесено запис (із посиланням на дату, номер і найменування документа).

Додаток 3
Зразок внесення до трудової книжки відомостей
про нагородження Почесною грамотою

ВІДОМОСТІ ПРО НАГОРОДЖЕННЯ

№ записуДатаВідомості про нагородження орденами і медалями, про присвоєння почесних званьНа підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)
числомісяцьрік
1234
      
    Загальноосвітній 
    навчальний заклад I-III ст. № 2 
412032011За заслуги у навчанні і вихованніНаказ
    підростаючого покоління, багаторічнуМОНмолодьспорту
    сумлінну працю та з нагоди 50-річчяУкраїни
    нагороджена Почесною грамотоювід 05.03.2011
    Міністерства освіти і науки, молоді№875
    та спорту України 

Якщо нагородження поєднується з преміюванням, відповідні відомості також слід внести до трудової книжки (див. Додаток 4). Натомість відомості про премії, які передбачені системою заробітної плати або є регулярними, до трудової книжки вносити не потрібно.

Додаток 4
Зразок внесення до трудової книжки відомостей про нагородження
Почесною грамотою та грошовою премією

ВІДОМОСТІ ПРО НАГОРОДЖЕННЯ

№ записуДатаВідомості про нагородження орденами і медалями, про присвоєння почесних званьНа підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)
числомісяцьрік
1234
      
    Загальноосвітній 
    навчальний заклад I-III ст. № 2 
412032011За заслуги у навчанні і вихованніНаказ
    підростаючого покоління, багаторічнуМОНмолодьспорту
    сумлінну працю та з нагоди 50-річчяУкраїни
    нагороджена Почесною грамотоювід 05.03.2011
    Міністерства освіти і науки, молоді№167, наказ
    та спорту Українивід 07.03.2011
    та грошовою премією у розмірі 500 грн.№ 154-к

Наявність нагород у педагогічного працівника враховується при його атестації.

При звільненні працівника запис про нагородження, внесений до трудової книжки під час роботи у закладі, засвідчується підписом керівника закладу та печаткою.

НОРМАТИВНА БАЗА

• Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 p. № 322-VIII (із змінами і доповненнями)

• Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 p. № 1040-ХІІ (із змінами і доповненнями)

• Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» від 29 липня 1993 р. № 58, зареєстровано в Мін’юсті 17 серпня 1993 р. за № 110 (із змінами і доповненнями)

• Указ Президента України «Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки» від 13 лютого 1997 р. № 134/97 (із змінами і доповненнями)

• Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України» від 13 липня 2007 р. № 605, зареєстровано в Мін’юсті 6 серпня 2007 р. за № 899/14166


За матеріалами: ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ №2/2012