Наказ МОН України від 09.10.2015 № 1055

Викачати з сервера (37.5Kb) ]
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481- 32 -21, факс (044) 236-1049
E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

 НАКАЗ09.10.2015м. Київ№ 1055Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.10.2015 за № 1232/27677 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 731 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»НАКАЗУЮ:1. Абзац перший примітки 1 до додатка 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 (зі змінами), після цифр і слова «852 гривні» доповнити словами і цифрами «, з 01 вересня 2015 року — 1012 гривень.».2. Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ з 01 вересня 2015 року у штатному розписі закладів та установ установити посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно в таких розмірах:1 тарифного розряду — 1378 гривень;2 тарифного розряду — 1383 гривні;3 тарифного розряду — 1393 гривні;4 тарифного розряду — 1403 гривні;5 тарифного розряду — 1413 гривень;6 тарифного розряду — 1467 гривень;7 тарифного розряду — 1558 гривень;8 тарифного розряду — 1660 гривень;9 тарифного розряду — 1751 гривня;10 тарифного розряду — 1842 гривні;11 тарифного розряду — 1994 гривні;12 тарифного розряду — 2145 гривень;13 тарифного розряду — 2297 гривень;14 тарифного розряду — 2449 гривень;15 тарифного розряду — 2611 гривень;16 тарифного розряду — 2823 гривні;17 тарифного розряду — 3036 гривень;18 тарифного розряду — 3249 гривень;19 тарифного розряду — 3461 гривня;20 тарифного розряду — 3684 гривні;21 тарифного розряду — 3896 гривень;22 тарифного розряду — 4109 гривень;23 тарифного розряду — 4321 гривня;24 тарифного розряду — 4412 гривень;25 тарифного розряду — 4564 гривні.3. Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ забезпечити внесення змін до штатного розпису закладів та установ з урахуванням нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати).4. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 вересня 2015 року.6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Дерев’янка О. В. МіністрС. М. КвітПОГОДЖЕНО: Міністр соціальної політики УкраїниП. РозенкоМіністерство фінансів України
Заступник МіністраР. Качур