Нормативно-правові документи в організації харчування

Перелік основних діючих нормативно-правових документів, що відносяться до організації харчування в навчальних закладах

Закони України

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2. Закон України «Про освіту».

3. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. № 651 ХІХ із змінами та доповненнями.

4. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628 ІІІ із змінами та доповненнями (ст. 35. «Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі»).

5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.2002 р. № 4004-ХІІ:

Ст.20. «Умови виховання та навчання»:

— органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, адміністрація НВЗ та громадяни, які організовують або здійснюють навчальні та виховні процеси, зобов’язані забезпечити для цього умови, що відповідають вимогам санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я, гігієнічне виховання відповідних груп населення та вивчення ними основ гігієни;

Ст.17. «Вимоги до продовольчої сировини і харчових продуктів, умов їх транспортування, зберіганні та реалізації»

— продовольча сировина, харчові продукти, а також матеріали, обладнання і вироби, що використовуються при їх виготовленні, зберіганні, транспортуванні та реалізації , повинні відповідати вимогам санітарних норм і підлягають обов’язковій сертифікації. Підприємства, установи, організації, які виробляють, зберігають, транспортують чи реалізують харчові продукти та продовольчу сировину, несуть відповідальність за їх безпеку для здоров’я і життя населення, відповідність вимогам санітарних норм.

6. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (ст. 4, 11, 12, 21).

7. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

8. Закон України «Про охорону дитинства».

9. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування».

10. Закон України «Про безпечність і якість харчових продуктів» від 23.12.1997р. №771/97-ВР.

11. Закон України «Про дитяче» від 14.09.2006р. № 142-V.

12. Закон України «Про захист прав споживача» №3682-ХІІ від 15.12.1993р.

Постанови Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.04 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних і оздоровчих закладах».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.01р. № 1752 «Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.02р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них навчальних закладів».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.05р. № 507 «Про внесення змін до п.1 Постанови Кабінету України від 26.08.02р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них навчальних закладів».

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.03р. № 1381 «Про збільшення норм матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.94р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків».

Спільні накази Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України

1. Спільний Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки від 01.06.05р. № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

2. Спільний Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки від 15.08.06р. № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах».

3. Спільний Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки від 17.04.06р. № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

4. Спільний Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки від 21.04.2005 № 242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді».

5. Спільний Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки від 30.08.2005 № 432/496»Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» ;

Санітарні правила і норми, будівельні норми та інше.

1. ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

2. Санитарные правила «Устройства и содержания детских дошкольных учреждений» №3231-85.

3. ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів».

4. ДБН В.2.2.3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

5. Наказ МОЗ України від 23.07.2002 р. №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних огляді працівників окремих професій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення та може привести до поширення інфекційних хвороб».

6. «Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні».

Накази МОЗ України та інші

1. Наказ МОЗ України від 23.05.2012 року №382 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 16 серпня 2010 року №682» (введення форми 86-2/о).

2. Наказ МОЗ України від 31.08.2004 року № 437 «Про затвердження клінічних Протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і дошпитальному етапах».

3. Наказ МОЗ України від16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів».

4. Наказ МОЗ України від 16.08.2010 № 682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

5. Наказ МОЗ України від 04.04.2003 р. №155 «Про удосконалення медико-санітарного забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування».

6. Наказ МОЗ України від 29.11.2002 р. №434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні».

7. Наказ МОЗ України від 12.12.2002 р. №465 «Про удосконалення медичної допомоги дітям підліткового віку».

8. Наказ МОЗ України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 8.11.2001 р. №454/471/516 «Про затвердження Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років».

9. Наказ Міністерства освіти України та МОЗ України від 29.01. 96 р. №25/20 «Про затвердження Інструкції про звільнення від перевідних і випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх закладів України за станом здоров’я».

10. Наказ МОЗ і МОН України від 09.03.04 р. №121/185 «Про вдосконалення профілактики та оздоровлення дітей з порушенням зору».

11. Наказ МОЗ України від 03.02.06 р. №48 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів».

12. Наказ МОЗ України від 31.08.04 р. №437 «Про затвердження клінічних Протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і до шпитальному етапах».

13. Наказ МОЗ України від 20.04.05 р. №177 «Про організацію санаторно-курортного лікування дітей».

14. Наказ МОН України від 14.12.00 р. №588 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

15. Наказ МОЗ України від 23.07.02 р. №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких може призвести до поширення інфекційних хвороб».

16. Наказ МОЗ України від 05.08.99 р. №198 «Про вдосконалення профілактики, діагностики та лікування правця».

17. Наказ МОЗ України від 10.02.03 р. №59 «Про удосконалення заходів щодо профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій в пологових будинках (акушерських стаціонарах)».

18. Наказ МОЗ України від 18.11.1999 р. №272 «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії».

19. Наказ МОЗ України від 29.07.96р. №233 «Про затвердження Інструкції щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз».

20. Наказ МОЗ України від 14.04.1995р. №66 «Про затвердження інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності».

21. Наказ МОЗ України та МОН України від 5.05.97р. №283/316 «Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання».

22. Додаток №1 до Розпорядження Представника Президента України в Полтавській області від 28 травня 1992 року «Додаткові норми продуктів харчування для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на день в грамах».

23. Додаток №6. «Додатковий набір продуктів харчування понад фізіологічні норми для вагітних жінок і жінок, які годують дітей (на місяць)».

24. Приказ МЗ СССР от 12.07.89 г. №408 «По снижению заболеваемости вирусным гепатитом в стране».

25. Приказ МЗ СССР от 16.08.1989 г. №475 «О мерах по дальнейшему совершенствованию профилактики заболеваемости острыми кишечными инфекциями в стране».

26. Приказ МЗ СССР от 13.12.89 г. №654 «О совершенствовании системы учёта отдельных инфекционных и паразитарных заболеваний».

27. Приказ МЗ УССР от 15.10.86р. №579 «Об усилении борьбы с гельминтозами в УССР».

28. Приказ МЗ СССР от 2.04.1986г. №450 «О мерах по предупреждению заболеваемости дифтерией».

29. Наказ МОЗ України від 25.02.2000 р. № 120 «Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію (СНІД)».

30. Наказ МОЗ України від 28.03.1994 р. № 38 «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом.