Оформлення результатів голосування в атестаційному листі

Під час голосування за рішення атестаційної комісії «відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» та «клопотати про присвоєння педагогічного звання «старший учитель» голоси членів атестаційної комісії розділилися так: за рішення «відповідає займаній посаді» — «за» 7, «проти» 0, «утрималися» 0; за рішення «відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» — «за» 6, «проти» 0, «утрималися» 1; за рішення «клопотати про присвоєння педагогічного звання «старший учитель» — «за» 4, «проти» 1, «утрималися» 2. Як правильно записати такі результати голосування в атестаційному листі?

Оформлення запису результатів голосування в атестаційному листі

Ключові слова: атестація педагогічних працівників; встановлення кваліфікаційної категорії; атестаційна комісія; члени атестаційної комісії; «старший учитель»; «спеціаліст першої категорії»

Відповідно до пункту 3.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 (із змінами, далі — Типове положення), рішення атестаційної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії.

За результатами атестації атестаційні комісії, зокрема, можуть приймати такі рішення:

• педагогічний працівник відповідає займаній посаді;

• педагогічний працівник відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;

• порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про присвоєння педагогічному працівнику педагогічного звання «старший учитель».

Отже, якщо на засіданні атестаційної комісії простою більшістю голосів по кожному з пунктів ухвалено позитивне рішення, то в атестаційний лист вноситься відповідний запис.

Якщо голоси членів атестаційної комісії розділилися за кожне окреме рішення по-різному («відповідає займаній посаді»: «за» 7, «проти» 0, «утрималися» 0; «відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»: «за» 6, «проти» 0, «утрималися» 1; «клопотати про присвоєння педагогічного звання «старший учитель»: «за» 4, «проти» 1, «утрималися» 2), то відповідно такі результати голосування записують в атестаційному листі (див. Додаток).Додаток
Приклад оформлення розділу II атестаційного листа

II. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії загальноосвітнього навчального закладу № 5: Мироненко Т.А. відповідає займаній посаді.

(1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів; 3) не відповідає займаній посаді]

За результатами атестації присвоїти кваліфікаційну категорію: відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії».

(«спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»)

порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: перед атестаційною комісією відділу освіти Охтирської міської ради про присвоєння Мироненко Т. А.

(про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; про присвоєння педагогічного звання)

педагогічного звання «старший учитель».

Результати голосування:

— за рішення «відповідає займаній посаді»: за 7 (сім), проти 0 (нуль), утримались 0 (нуль);

— за рішення «відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»: за 6 (шість), проти 0 (нуль), утримались 1 (один);

— за рішення «клопотати про присвоєння педагогічного звання «старший учитель»: за 4 (чотири), проти 1 (один), утримались 2 (два).

Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді): рекомендації не надавати

Голова атестаційної комісії Василенко С. П. Василенко

Члени комісії: Марчук О. П. Марчук

Клименко В. Г. Клименко

Онопенко К. Я. Онопенко

Бородай В. І. Бородай

Слободянюк К. Т. Слободянюк

Самсоненко Т. В. Самсоненко

Дата атестації 29 березня 2012 р.

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений Мироненко


ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ, №4/2012