Охорона праці: спільні з профспілкою питання

ОХОРОНА ПРАЦІ:СПІЛЬНІ З ПРОФСПІЛКОЮ ПИТАННЯ

1. Наявність наказу про призначення відповідального за організацію роботи з охорони праці в закладі та посадових обов’язків з питань охорони праці даного працівника або організація Служби з охорони праці та розробка «Положення про службу охорони праці в закладі».

2. Призначення наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах та розробка для них посадових обов’язків з питань охорони праці. Наявність обліку видачі даним працівникам посадових обов’язків з охорони праці під розписку.

3. Створення постійно діючої технічної комісії для здіснення контролю за станом приміщень і обладнання.

4. Як вирішується питання щодо контролю за безпечною експлуатацією електрообладнання, газовим господарством та протипожежними засобами.

5. Своєчасність проведення випробовування опору заземлення та ізоляції електромережі.

6. Стан забезпечення закладу діелектричними та протипожежними засобами захисту (по нормах та фактично).

7. Організація роботи комісії з перевірки готовності всіх структурних підрозділів закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період.

8. Організація на засіданнях ради, нарадах керівників, структурних підрозділів, загальних зборах колективу звітування про стан роботи з охорони праці, виконання вимог нормативних актів з охорони праці в конкретних структурних підрозділах та на робочих місцях.

9. Своєчасне проведення з працівниками вступного інструктажу та ведення журналу його реєстрації.

10. Своєчасне проведення з працівниками первинного інструктажу на робочому місці, повторного, позапланового та цільового. Забезпечення реєстрації їх у «Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці».

11. Своєчасне проведення з учнями вступного інструктажу, інструктажу на робочому місці, позапланового та цільового з реєстрацією їх у відповідних журналах.

12. Наявність розроблених в закладах Програм проведення вступного інструктажу з працівниками та з учнями.

13. Своєчасність розробки та періодичного перегляду необхідних інструкцій з охорони праці в структурних підрозділах закладу.

14. Наявність в колективному договорі розділу «Охорони праці» та необхідних додатків.

15. Наявність Угоди (комплексних заходів) з охорони праці та оформлення протоколів проведення підсумків їх виконання.

16. Забезпечення навчання з питань охорони праці (раз на три роки) учасників навчально-виховного процесу з оформленням необхідних протоколів, списків, програм, білетів, наказів, тощо.

17. Забезпечення необхідних категорій працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами, індивідуального захисту. Ведення відповідного обліку.

18. Наявність журналу обліку:

— нещасних випадків з працівниками на виробництві;

— нещасних випадків з учнями і дітьми дошкільного віку пов’язаних з навчально-виховним процесом;

— нещасних випадків з працівниками і учнями, які мали місце в побуті.

19. Наявність в закладі санітарно-технічного паспорта та своєчасність і якість заповнення в ньому Таблиці №5 «Забезпеченість засобами індивідуального захисту і первинними засобами пожежегасіння».

20. Проведення, при необхідності, атестації робочих місць за умовами праці в харчоблоці, пральні та котельні, яка працює на твердому паливі.

21. Наявність санітарного паспорта на комп’ютерний клас, підписаний працівником СЕС.

22. Матеріали щорічного проведення в закладі місячника з охорони праці.

23. Матеріали проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу з питань охорони праці.

24. Наявність куточків з охорони праці укомплектованих необхідними документами.

25. Наявність кабінету з охорони праці.

26. Наявність «Внутрішнього трудового розпорядку дня», затвердженого на загальних зборах колективу.

27. Ведення журналу обліку результатів оперативного адміністративно-громадського контролю стану роботи з охорони праці в закладі.

28. Наявність в закладі громадського інспектора з охорони праці, вибраного на загальних профспілкових зборах з оформленням відповідального протоколу.

29. Наявність плану роботи громадського інспектора, затвердженого профспілковим комітетом.

30. Організація безпечних умов проведення навчально-виховного процесу в спортивних закладах та на спортивних майданчиках.

Наявність акта випробування на надійність всіх спортивних та ігрових снарядів і споруд.

31. Організація безпечних умов проведення навчально-виховного процесу в шкільній майстерні.

Наявність на електрообладнанні необхідних захисних пристроїв. Наявність фактів вилучення із експлуатації морально і фізичного зношеного обладнання, на якому неможливо організувати безпечні умови праці і навчання.