Орієнтовна циклограма діяльності керівника навчальго закладу на І квартал

Зміст діяльностіСтроки виконання
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Затвердити:розклад уроків на II семестр;розклад факультативних та індивідуальних занять на II семестр;розклад позакласних занять на II семестр;план з профілактики нещасних випадків з учнями і працівниками на II семестр;графік проведення письмових контрольних, практичних, лабораторних робіт з навчальних предметів на II семестр;графік проведення відкритих заходів учителями та вихователями груп продовженого дня на II семестр;графік харчування учнів у шкільній їдальнідо 5 січня
Організувати за потреби списання обладнання, інвентарю і матеріалів, які не придатні для використаннясічень
Подати за потреби зміни до замовлення документів про освіту державного зразка для узагальнення і внесення їх у попереднє замовленнялютий
Видати наказ «Про підготовку та проведення весняних канікул»лютий
Затвердити план заходів на весняні канікулилютий
Видати наказ про проведення місячника з благоустрою території навчального закладулютий
Видати наказ про створення конкурсних та предметних комісій для проведення конкурсних випробувань дітей, які вступатимуть до навчального закладуберезень
Скласти орієнтовну мережу класів на наступний навчальний рікберезень
Ознайомити педагогів, учнів випускних класів та їхніх батьків з правилами прийому до вищих навчальних закладівберезень
Передплатити комплект «Зразкова школа» на 11 кварталлютий-березень
Ознайомити працівників навчального закладу з графіком відпустокдо 10 січня
Видати за потреби наказ про перерозподіл педагогічного навантаження учителів на 11 семестрдо 10 січня
Внести за потреби зміни в тарифікації педагогічних працівників у II семестрі (за потреби)до 10 січня
Провести засідання педагогічної радилютий
Підготувати проект письмового повідомлення про можливе наступне вивільнення працівників, які працюють за строковими трудовими договорамидо 1 березня
Подати до відповідного органу управління освітою:перелік вакансій на наступний навчальний рік;заявку на направлення молодих спеціалістів до навчального закладудо 1 березня
Продовжити роботу з вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються (якщо ви є головою атестаційної комісії)січень-лютий
Підготувати характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний періоддо 1 березня
Подати до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний періоддо 1 березня
Завершити вивчення педагогічної діяльності працівників, які атестуються (якщо ви є головою атестаційної комісії)до 1 квітня
Провести підсумкове засідання атестаційної комісії (якщо ви є головою атестаційної комісії)до 1 квітня
Затвердити графік проведення внутрішньошкільного контролю на II півріччядо 5 січня
Видати накази 
про результати перевірки виконання навчальних планів і програм у І семестрі;про стан роботи з профілактики дитячого травматизму;про роботу секцій у І семестрі;до 10 січня
про результати перевірки діяльності груп продовженого дня;про результати вивчення системи роботи учителів (у разі закінчення вивчення)лютий
про результати перевірки виконання єдиних вимог до письмових робіт і перевірки зошитів з відповідних навчальних предметів;березень
Вивчити стан роботи з питань, визначених річним планом роботи навчального закладусічень-лютий
Проаналізувати відвідування учнями навчального закладу у І семестрі та видати наказ про відвідування учнями навчального закладу у І семестрідо 15 січня
Перевірити: 
стан виконання ухвалених управлінських рішень у І семестрі;виконання плану роботи бібліотеки у І семестрі;проведення заходів з профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь;до 15 січня
діяльність предметних гуртків, спортивних секцій, факультативів, спецкурсів, предметів за вибором;січень-лютий
організацію харчування учнів та ведення обліку дітей пільгових категорій;лютий
дотримання санітарно-гігієнічних вимог до утримання приміщеньберезень
Розробити за потреби колективний договір та додатки до нього чи внести зміни, доповнення до чинного колективного договору та його додатківдо 5 січня
Розробити за потреби правила внутрішнього розпорядку навчального закладу чи внести зміни до нихдо 5 січня
Організувати роботу щодо упорядкування справ і документів попереднього діловодного року для їх експертизи та зберіганнядо 20 січня
Перевірити дотримання встановлених правил формування справ, правильність визначення строків зберігання документівсічень
Підготувати накази про результати перевірки ведення: 
класних журналів для І-IV класів;січень
класних журналів для V-ХІ класів;лютий
Алфавітної книги запису учнівберезень
Видати наказ про організацію роботи з цивільної оборони у новому роцідо 10 січня
Проконтролювати своєчасність проведення інструктажів з охорони працісічень
Організувати проведення з учнями інструктажу з безпеки життєдіяльності перед початком весняних канікул19-23 березня
Організувати огляд навчальних кабінетівсічень
Перевірити ведення документації з безпеки життєдіяльностілютий
Видати наказ про проведення тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльностіберезень
Ознайомити педагогічний колектив, учнів та їхніх батьків з нормативно-правовими документами, які регламентують порядок проведення зовнішнього незалежного оцінюваннялютий
Забезпечити участь учнів 11-х класів у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні23-30 березня
Ознайомити педагогічний колектив, учнів та їхніх батьків з формами, порядком проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 20__/20__ навчальному році та з порядком закінчення навчального рокулютий
Організувати опитування учнів 11-го класу щодо вибору ними навчальних предметів для проходження державної підсумкової атестаціїлютий-березень
Узагальнити інформацію про учнів, які потребують звільнення від державної підсумкової атестації, та розглянути питання про цих учнів на засіданні педагогічної радиберезень
Залучити дітей, які проживають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування, але не здобувають загальну середню освіту, до навчання шляхом екстернатусічень-лютий
Ознайомити екстерна, його батьків або осіб, які їх замінюють, з відповідними нормативно-правовими документами та Статутом навчального закладудо 1 березня
Погодити зарахування осіб на екстернат з відповідним органом управління освітоюлютий
Визначити порядок, форму та терміни проведення річного оцінювання екстернів та погодити з відповідним органом управління освітоюлютий
Видати наказ про зарахування на екстернатберезень
Затвердити графік проведення консультації з навчальних предметів та індивідуальний навчальний планНе пізніше двох тижнів після подання відповідних документів