Орієнтовна циклограма діяльності керівника навчальго закладу на ІІ квартал

ІI кварталЗміст діяльностіСтроки виконанняОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯСкорегувати за потреби замовлення на документи про освіту: внести зміни до документів про освіту та подати їх до відповідного органу, який відповідає за ведення реєстру навчальних закладівквітеньВидати наказ про порядок закінчення навчального року та підготовку навчального закладу до наступного навчального рокудо 1 квітняВидати наказ про організацію та проведення урочистих зборів з нагоди вручення документів про освіту випускникам 9-х та 11-х класівквітеньЗавершити навчальні заняття та організувати проведення свята «Останній дзвоник»__ травняОрганізувати вручення документів про повну загальну середню освіту випускникам на урочистих зборах1-2 червняОрганізувати вручення документів про базову освіту учням, які закінчили 9-й клас11-12 червняОрганізувати роботу щодо розроблення проекту робочого навчального плану на наступний навчальний рік.квітень-травеньВизначити претендентів на нагородження похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», на нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» (далі — Золота медаль) та срібною медаллю «За досягнення у навчанні» (далі — Срібна медаль)квітеньПровести спільне засідання педагогічної ради та ради навчального закладу, на якому ухвалити рішення про нагородження Золотою та Срібною медалями випускників навчального закладутравеньПодати на погодження місцевому органу управління освітою рішення спільного засідання педагогічної ради та ради навчального закладу про нагородження Золотою та Срібною медалями випускників навчального закладутравеньЗатвердити наказом керівника навчального закладу список претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалямитравеньВнести відповідні записи до Книги обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, Срібних і Золотих медалейдо __ червняВидати наказ про нагородження учнів, видачу випускникам документів про освітутравеньЗабезпечити проходження інструктажу працівниками, які відповідають за складання списків дітей і підлітків шкільного вікуз 25 квітня по 15 травняПідготуватися до проведення звітування керівника навчального закладутравень-червеньОзнайомити педагогічний колектив, учнів випускних класів та їхніх батьків з порядком переведення та випуску учнівквітень-травеньВидати наказ про переведення учнів 1-4-х, 5-8-х, 10-х класів до наступного класучервеньПровести за потреби загальні батьківські збори щодо закінчення навчального року; проведення державної підсумкової атестації учнів; організації навчальних екскурсій та навчальної практики, літніх канікул, оздоровлення учнівквітеньЗатвердити графік проведення консультацій та контрольних робітквітеньСтворити робочі групи з розроблення річного плану роботи навчального закладу на новий навчальний рікквітеньПогодити з відповідним органом управління освітою:профілі навчання для учнів 10-х класів у наступному навчальному роцімережу класів на наступний навчальний ріктравеньПроаналізувати успішність учнів навчального закладудо 1 травняВидати за потреби наказ про створення трудового об’єднання старшокласників та призначення його керівникатравеньОрганізувати за потреби роботу пришкільного табору з денним перебуванням дітей та призначити керівника таборучервеньЗатвердити склад конкурсної комісії (у гімназіях, ліцеях, колегіумах — приймальна, у спеціалізованих школах (школах-інтернатах) — педагогічна) та за потреби -— предметної для проведення конкурсних випробувань учнів, а також склад апеляційної комісіїберезень-квітеньОголосити через засоби масової інформації Правила конкурсного приймання учнів до навчального закладу (для гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)) та розмістити ці Правила на стенді навчального закладу.не пізніше ніж за два місяці до початку конкурсного прийманняПогодити з відповідним органом управління освітою розроблені конкурсною комісією діагностичні завдання для проведення конкурсних випробувань учнів (для гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів))березень-квітеньРозмістити перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуть випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та поданняне пізніше ніж за місяць до початку конкурсного прийманняОголосити результати конкурсуквітеньВидати наказ про зарахування дітей до навчального закладупротягом п’яти днів після оголошення результатів конкурсного прийманняОрганізувати попередній розподіл педагогічного навантаження педагогічних працівників на наступний навчальний рікквітень-травеньПогодити встановлене педагогічне навантаження працівників із профспілковим комітетом навчального закладуквітень-травеньПодати на затвердження до відповідного органу управління освітою встановлене педагогічне навантаження працівниківквітень-травеньДовести до відома працівників розподіл педагогічного навантаженняу кінці навчального року (до надання щорічної основної відпустки)Письмово повідомити працівників, які працюють за строковими трудовими договорами, про наступне вивільненняквітень-травеньПовідомити працівників про дату початку щорічної основної відпусткине пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком термінаПодати до відповідного органу управління освітою:перелік вакансій на наступний навчальний ріккопію наказу про надання відпусток педагогічним працівникам і виплату допомоги на оздоровленнясписок педагогічних працівників, які до 25 серпня будуть вивільнені.травеньПровести підсумкове засідання атестаційної комісії (якщо ви є головою атестаційної комісії)до 1 квітняВидати наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань педагогічним працівникам за результатами атестаціїпротягом п’яти днів після засідання атестаційної комісіїОзнайомити педагогічних працівників із наказом про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань педагогічним працівникам за результатами атестації під підпису триденний строк з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісієюПодати копію наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань педагогічним працівникам за результатами атестації в бухгалтерію для нарахування заробітної плати працівникам, які атестувалисяу триденний строк з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісієюПроконтролювати підготовку педагогічного та учнівського колективів до державної підсумкової атестації та річного оцінюваннятравеньПроаналізувати об’єктивність оцінювання учнів старших класів — претендентів на нагородження Золотими та Срібними медалямиквітень-травеньВивчити готовність навчального закладу до літнього оздоровлення та роботи пришкільного табору (за потреби)травеньПроконтролювати проведення контрольних робітквітень-травеньВивчити стан роботи з питань, визначених річним планом роботи навчального закладуквітень-травеньПроаналізувати виконання плану внутрішньошкільного контролю за II семестртравеньПроаналізувати рівень забезпеченості навчального закладу підручниками на наступний навчальний ріктравеньПроаналізувати роботу шкільних методичних об’єднаньтравеньВидати наказ про підбиття підсумків роботи факультативів, гуртківтравеньВидати наказ про підбиття підсумків роботи бібліотеки у 20__/20__ навчальному роцітравеньПроаналізувати виконання навчальних планів і програм та за результатами аналізу видати відповідний наказтравеньОрганізувати та проконтролювати проведення:навчальних екскурсій для учнів 1-4-х класівнавчальної практики та екскурсій для учнів 5-8-х і 10-х класівкінець травня — початок червняПроконтролювати внесення до особових справ учнів 2-8-х та 10-х класів записів про нагородження їх похвальними листамитравеньВивчити стан ведення ділової документації, зокрема такої, як:особові справи учнівКнига протоколів засідання педагогічної радиКнига обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, Срібних і Золотих медалейКнига обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освітутравень — червеньОрганізувати підготовку та проведення Дня охорони працідо 28 квітняОрганізувати підготовку та проведення тижня охорони праці та безпеки життєдіяльностіквітеньПроконтролювати проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями перед початком літніх канікултравеньВидати наказ про проведення заходів щодо запобігання нещасним випадкам під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнівтравеньПроконтролювати ведення журналів реєстрації нещасних випадків з працівниками та учнямичервеньПеревірити наявність санітарних паспортів кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчаннячервеньВидати наказ про створення у навчальному закладі державних атестаційних комісійне пізніше ніж за два тижні до початку атестаціїЗатвердити перелік предметів, які учні обрали для проходження державної підсумкової атестації у 9-х та 11-х класахквітеньЗатвердити розклад проведення консультацій та розклад проведення державної підсумкової атестації учнів, врахувавши, що визначено лише дати проведення атестації з української мови, а дати проведення атестації з інших предметів визначають навчальні заклади за погодженням з відповідними управліннями освітиквітеньРозглянути на засіданні педагогічної ради питання щодо звільнення учнів різних категорій від державної підсумкової атестаціїквітеньВидати накази про допуск учнів до державної підсумкової атестації, про звільнення від проходження державної підсумкової атестації (підстава — рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу)квітеньОзнайомити педагогічний колектив, учнів та їхніх батьків з розкладами проведення консультацій і державної підсумкової атестації учнівтравеньОрганізувати проведення державної підсумкової атестації: у 4-х класах___ травня у 9-х класах__ травня — __ червняу 11-х класах___ травняОзнайомити учнів та їхніх батьків з результатами державної підсумкової атестаціїтравень-червеньПроаналізувати результати державної підсумкової атестації учнів, обговорити їх з педагогічним колективомтравень-червеньОрганізувати за потреби проведення оцінювання екстернів за відповідний клас або рівень (початкової, базової або повної) загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочого навчального планудо 30 травня