Орієнтовна циклограма діяльності керівника навчальго закладу на ІІІ квартал

III кварталЗміст діяльностіСтроки виконанняОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯВидати наказ про зарахування дітей до навчального закладудо початку нового навчального рокуПідготувати та затвердити річний план роботи загальноосвітнього навчального закладулипень-серпеньВизначити структуру навчального рокусерпеньЗатвердити:графік харчування учнів у шкільній їдальніграфік чергування вчителіврозклад уроків, позакласних занять (гуртків, факультативів тощо)режим роботи груп продовженого днярозклад уроківсерпеньВизначити за потреби систему оцінювання досягнень учнів у навчальному закладісерпень-вересеньОрганізувати роботу органів громадського самоврядуваннявересеньОзнайомити дітей та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, з документами, що регламентують
діяльність навчального закладулипень-серпеньПогодити за потреби індивідуальну форму навчання учнів з відповідним органом управління освітоюсерпеньПогодити режим роботи навчального закладу з територіальними установами Державної санітарно-епідеміологічної служби УкраїнисерпеньЗабезпечити необхідні умови для навчання та виховання учнів молодших класівдо 1 вересняПідготувати статистичний звіт денного загальноосвітнього навчального закладу (станом на 5 вересня) за формою № ЗНЗ-1серпеньРозглянути за потреби на засіданні педагогічної ради питання щодо подальшого навчання учнів (переведення їх до наступного класу, на навчання за скоригованою навчальною програмою з окремих навчальних предметів, на індивідуальну форму навчання тощо) за наслідками річного оцінювання та видати відповідний наказсерпень-вересеньОрганізувати роботу груп продовженого днявересеньРозглянути за потреби на засіданні педагогічної ради питання щодо звільнення вихованців груп продовженого дня від плати за харчуваннясерпень-вересеньВидати наказ про організацію харчування учнів у 20__/20__ навчальному роцівересеньОтримати акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального рокулипень-серпеньВидати накази про:розподіл обов’язків між адміністративними працівниками навчального закладупризначення відповідальних за завідування навчальними кабінетами, майстернямита встановлення їм доплатпризначення виконуючого обов’язки керівника навчального закладу на час його відпусткисерпеньПровести засідання педагогічної ради до нового навчального рокусерпеньПровести збори для батьків, діти яких вступили до першого класусерпень-вересеньОрганізувати проведення свята «День знань»1 вересняВидати наказ про підготовку навчального закладу до осінньо-зимового періодувересеньРОБОТА З КАДРАМИЗатвердити тарифікаційні списки та подати їх відповідному органу управління освітоюдо 5 вересняПогодити з профспілковим комітетом установлення доплат працівникам:за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівниківза суміщення професій (посад)за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт (при застосуванні таких умов праці)за завідування кабінетами, майстернями, спортивним залом, ведення позакласної роботи з фізкультури та окремих видів педагогічної діяльностісерпеньПогодити графік роботи працівників навчального закладу, графік чергування вчителів з профспілковим комітетомсерпеньПризначити класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних діляноксерпеньАТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВВидати наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складудо 20 вересняВключити до перспективного плану проходження підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників, яких прийнято на роботусерпеньПереглянути атестаційні матеріали педагогічних працівників за попередній навчальний рік. За потреби систематизувати та узагальнити їхсерпень-вересеньПроаналізувати стан проходження підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які підлягають атестації у новому навчальному роцісерпень-вересеньОзнайомити педагогічний колектив навчального закладу із нормативно-правовою базою, що регламентує порядок проведення атестації педагогічних працівників навчального закладувересеньОзнайомити педагогічних працівників із переліком документів, які необхідно надати атестаційній комісіївересеньОновити інформаційні матеріали на стенді з питань атестації педагогічних працівниківвересеньПроконтролювати:оформлення санітарних паспортів навчальних кабінетів підвищеної небезпеки: фізики, хімії, біології, інформатики, трудового навчання, — а також спортивного залупроходження працівниками навчального закладу медичних оглядіввидання учням підручниківоформлення працівниками ділової документаціїлипень-серпеньПроконтролювати підготовку педагогічного колективу до нового навчального рокусерпеньСкласти план внутрішньошкільного контролю на І семестрсерпеньПроконтролювати явку дітей і підлітків до навчального закладу (на підставі списків дітей і підлітків шкільного віку, які проживають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування)до 5 вересняДІЛОВОДСТВОЗаповнити особові справи, трудові книжки новопризначених працівниківсерпеньПризначити за потреби відповідального за ведення діловодства у навчальному закладісерпеньВивчити стан ведення ділової документації, зокрема такої, як:особові справи учнівкласні журнали для І—IV класівкласні журнали для V-ХІ класіввересеньОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІПровести атестацію робочих місцьсерпень-вересеньПроконтролювати проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнямивересеньВидати наказ про проведення заходів щодо запобігання нещасним випадкам під час проведення навчально-виховного процесусерпень-вересеньОрганізувати перевірку комісією навчального закладу:навчальних кабінетів підвищеної небезпекиміцності кріплень та обладнання спортивних споруд на спортивному майданчику та у спортивному заліміцності кріплень класних дошок, стендів та експозицій у коридорах, навчальних кабінетахсправності електровимикачів, електророзеток, проводки в кабінетах і коридорахмаркування електровимикачів, електророзеток кабінетів, електрощитів поверхівсерпень-вересеньПровести вступні інструктажі з питань охорони праці з працівниками навчального закладу та проконтролювати своєчасність проведення повторних інструктажів відповідальними особамисерпень-вересень