Пам’ятка: Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧИНИМ СІМ’ЯМ

Ця допомога призначається відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. Малозабезпечені родини в залежності від їх майнового стану та сукупного доходу мають право на отримання державної соціальної допомоги.

Увага! Відповідно до чинного законодавства малозабезпеченою вважається сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Прожитковий мінімум для сім’ї – визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України „Про прожитковий мінімум” для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення.

Розмір допомоги визначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї (встановлюється щорічно Законом України про державний бюджет) та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Пам’ятайте! Для призначення допомоги представник сім’ї подає органу праці та соціального захисту населення такі документи: 

• заяву;

• документ, що посвідчує особу заявника;

• довідку про склад сім’ї;

• декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

• довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).

Важливо! До складу сім’ї, що звертається за призначенням соціальної допомоги, включаються:

• чоловік, дружина;

• рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб;

• діти, які навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання до досягнення 23 років і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації;

• неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та II групи або інвалідами І групи і проживають разом з батьками;

• непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

• особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом І групи і здійснює догляд за ним;

• жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Зверніть увагу! До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Соціальна допомога призначається на шість місяців з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

Увага! У наданні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплата призначеної допомоги може бути припинена у випадках коли:

• працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги;

• під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;

• особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили покупку земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо, на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;

• у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами І та II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди ) є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара, крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім’ї причин не приносить дохід. Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається органами соціального захисту населення на підставі обов’язкового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги;

• у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

Призначена соціальна допомога може бути зменшена до 50 відсотків її розміру у разі невикористання сім’єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування.

За наявності зазначених обставин соціальна допомога може бути призначена на підставі рішень районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій та виконавчих комітетів міських і районних у містах рад або утворених ними комісій виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім’ї. Рішення про призначення соціальної допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

Якщо сім’єю навмисне подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що впливають або могли вплинути на встановлення права на державну соціальну допомогу та на визначення її розміру виплати призначеної допомоги може бути припинена.