Педагогічна рада «Шляхи підвищення ефективності уроку»

Педагогічна рада на тему
«Шляхи підвищення ефективності уроку»

Форма проведення: дискусія.

Мета: залучити педагогічний колектив до активного пошуку шляхів гармонізації стосунків учня з навколишнім світом в умовах постіндустріального суспільства; визначити перспективи роботи з підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

План підготовки педради:

1. Створити комісію з підготовки питання.

2. Розподілити педагогічний колектив на творчі групи.

3. Дібрати науково-методичну літературу для опрацювання її творчими групами.

4. Організувати роботу творчих груп із дослідження проблеми.

5. Провести роботу експертної комісії з оцінки творчих розробок.

6. Підготувати проект рішення педради.

7. Розглянути питання про готовність проведення педради на оперативній нараді.

Питання групам для обговорення:

1. Урок як основна форма організації навчального процесу.

2. Основні вимоги до змісту сучасного уроку.

3. Принципи навчання та їх реалізація на уроці.

4. Методи й прийоми навчання, педагогічно доцільний відбір і їх відповідність меті організації активної пізнавальної діяльності учнів.

5. Організаційний аспект уроку, типи уроків і їх структура.

6. Особливості проведення уроку в умовах кабінетної системи.

7. Удосконалення підготовки вчителя до уроку.

8. Система роботи педагогічного колективу з питань підвищення якості й ефективності уроку.

Хід засідання педради

1. Протокольна частина.

Хід і форма проведення: конкурс-захист робіт творчих груп учителів, дискусія.

Регламент: ведучому — до 15 хв.; виступи — 10-15 хв.; для довідок — до 2 хв.

Голосування.

2. Вступне слово заступника директора з НВР, у якому піднімаються такі питання:

• Які ідеї, пріоритети, принципові підходи варто зберігати й примножувати?

• Як запроваджувати новітні технології?

3. Обговорення питань творчими групами:

1. Виступи представників груп (метод організації роботи — мозковий штурм).

2. Запитання до керівників групи.

3. Експертна група на чолі з директором школи оцінює висунуті пропозиції, їх новизну з погляду значущості для застосування в сучасній школі.

4. Робота творчих груп.

1. Стимули навчання (метод «мікрофон» надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі висловлюючи свою думку чи позицію). Члени групи висловлюються щодо:

• новизни навчального матеріалу;

• нестандартності подачі;

• практичної значущості нових знань для життя, спілкування, кар’єри;

• суперечливості матеріалу;

• створення ситуації успіху;

• використання ігрових моментів, конкурсів, змагань;

• роботи в парах або в групах;

• чергування різних видів діяльності;

• шанобливого ставлення до особи учня, визнання його ділових і особистісних якостей.

2. Оцінка за десятибальною системою рівня прояву причин неуспішності учнів, які залежать від учителя (метод «займи позицію»):

• слабке знання вчителем предмета й методів його викладання;

• невміння проявляти непохитну вимогливість до учнів;

• незнання індивідуальних особливостей учнів;

• погана організація обліку роботи;

• невміння поєднувати вимогливість до учня з повагою до його особистості;

• неправильний вибір шляхів установлення контактів із родинами.

3. Практична робота «Ролі, які ми граємо»:

• протягом 3 хв. написати відповіді на запитання «Хто Я?» — ролі, які Ви граєте у своєму житті;

• інтерпретація результатів.

4. «Мої пропозиції для покращення результатів роботи з обдарованими дітьми» (метод «акваріум»):

• протоколіст фіксує ідеї, пропозиції, збирає їх для розгляду «банкірами»;

• «банкіри» створюють банк ідей і пропозицій ураховуючи оцінку експертної групи, готують пропозиції до рішення педради.

5. Бліцінтерв’ю (під час підготовки проекту рішення) «Яким сучасним новітнім технологіям надавати перевагу?».

6. Пропозиції до рішення педагогічної ради.

7. Завершальна частина:

• Ухвалення проекту рішення.

• Підсумки роботи педради.

Проект рішення педради:

1. Педагогічному колективу з метою підвищення ефективності сучасного уроку в умовах упровадження інноваційної системи навчання забезпечити комфортні умови для навчальної діяльності з урахуванням знань психологічних особливостей учнів.

2. Керівникам МО вчителів ____________ до ________ провести виставку розробок уроків шкільних методичних об’єднань із використанням інноваційних технологій.

3. Заступнику директора школи з НВР __________ до ______ запланувати в системі роботи школи заходи з підвищення ефективності сучасного уроку.

4. Практичному психологу _________ до ______ розробити рекомендації щодо гармонізації стосунків учасників навчально-виховного процесу.

5. Учителям школи _____________ до _________ підготовити і провести відкриті уроки для молодих учителів з метою демонстрації новітніх педагогічних технологій в організації навчально-виховного процесу.

6. Заслухати повідомлення заступника директора з НВР _________ про хід виконання прийнятих рішень на черговій педраді.