Педагогічна рада «Взаємодія школи і сім’ї у вихованні особистості»

Педагогічна рада на тему«Взаємодія школи і сім’ї у вихованні особистості»

Форма проведення: «педагогічна сесія».

Мета: проаналізувати основні компоненти й елементи виховної системи у взаємодії школи та сім’ї; визначити роль класного керівника в згуртуванні й розвитку класного колективу.

Час проведення: вересень — грудень.

План підготовки педради:

1. Створити комісію з підготовки питання.

2. Розподілити педагогічний колектив на творчі групи.

3. Дібрати науково-методичну літературу для опрацювання її творчими групами.

4. Організувати роботу творчих груп із дослідження проблеми.

5. Провести роботу експертної комісії з оцінки творчих розробок.

6. Підготувати проект рішення педради.

7. Розглянути питання про готовність проведення педради на оперативній нараді.

Етапи-блоки проведення педагогічної сесії:

• «Виховна система класу, її компоненти й елементи».

Використані форми організації діяльності: індивідуальні й групові бесіди, консультації, відвідування годин спілкування, вивчення документації класних керівників, анкетування класних керівників і учнів, проведення МО класних керівників.

Школа — це організація не лише навчання, а й усього життя дитини.

Використані форми організації діяльності: проведення батьківських зборів, залучення батьків до виступів із доповідями на загальношкільних і класних зборах, їхня участь у виховній роботі, робота з батьківським комітетом, індивідуальна робота з батьками, ведення відповідної документації.

• «Узагальнююча діяльність».

Завдання для груп:

• «Виховна система класу, її компоненти й елементи»;

• «Роль класного керівника в згуртуванні й розвитку класного колективу, функції й завдання класного керівника»;

• «Взаємодія школи й сім’ї у вихованні особистості»;

• «Планування роботи класного керівника, ведення документації».

Критерії для експертів:

• актуальність і доцільність висвітлених проблем;

• колективна або індивідуальна робота в групі;

• оригінальність, новизна, глибина розкриття проблем;

• логічна, мовна культура виступу;

• чіткість викладу, використання термінології;

• інформаційна насиченість.

Хід засідання педради

1. Організаційний момент.

— Вступне слово директора школи.

— Гра «Чудові слова» (кожному вчителеві потрібно сказати колегами компліменти).

2. Захист групами своїх пропозицій, вироблених на основі опрацьованої літератури й аналізу практичного досвіду.

• Група 1 — «Виховна система класу, її компоненти й елементи» (метод «коло ідей»):

— гра, у ході якої необхідно розглянути основні компоненти виховної системи класу й підібрати до кожної складової частини-елементи (кожна група має розрізані папірці з назвами елементів, які треба згрупувати відповідно до кожного з п’яти компонентів виховної системи);

— гра «У світі мудрих думок» (відгадати, кому належить вислів).

• Група 2 — «Роль класного керівника у згуртуванні й розвитку класного колективу, функції і завдання класного керівника» (метод «суд від свого імені»):

— творче завдання (учитель читає зміст функції, а учасники педради повинні підібрати їй назву);

— гра «Музи педагогіки» (описати або намалювати музу педагогіки);

— конкурс-експромт «Букет для класного керівника» (учасникам треба скомпонувати букет, називаючи при цьому особистісні та професійні якості, притаманні сучасному класному керівникові).

• Група 3 — «Взаємодія школи, позашкільних організацій у роботі з батьками учнів. Системний підхід до роботи з батьками» (метод «займи позицію») (схеми 1,2).

Підсумок роботи третьої групи:

Школа і сім’я мають одне спільне завдання — виховати особистість, здатну знайти своє місце в цьому складному житті. І робити вони це мають у тісній співпраці.

Формами організації роботи з батьками учнів 1-5-х класів можуть бути: день відкритих дверей, школа молодих батьків, відкриті уроки. інформаційні куточки для батьків, колективні заходи «Давайте познайомимось», «Наші захоплення», «Мама, тато, я — спортивна сім’я».

Для роботи з батьками учнів б—8-х класів доцільно використовувати: лекції для батьків, написання творів «Моя родина», «Я і моя сім’я», випуск фотогазет «Професії батьків», «Мій тато — захисник Вітчизни», участь у веселому ярмарку, сімейні свята «Бережімо наших матерів».

З батьками учнів 9—11-х класів можна проводити: зустрічі з адміністрацією школи «Проблема. Шляхи. Розв’язання»; бесіди, рольові ігри «Гострий кут», «Я не розумію»; зустрічі з класним керівником «Розмова наодинці»; тренінги спілкування.

• Група 4 — «Планування роботи класного керівника, ведення документації» (метод «навчаючи вчуся»):

— творча практична робота (складання плану роботи класного керівника за вибраним варіантом).

• Робота експертної групи — виведення формули успіху вчителя.

Формула успіху вчителя:

УВ = Д х І / ПЯВ х М,

де УВ — успіх вчителя, Д — досвід, І — інтелект, ПЯВ — позитивні якості вчителя, М — майстерність.

Проект рішення педагогічної ради:

1. Педагогічному колективу застосовувати у роботі системний підхід у навчанні та вихованні учнів.

2. Класним керівникам спрямувати роботу на координацію спільної діяльності школи, сім’ї та громадськості й використовувати у своїй роботі нові форми виховної роботи:

• особистісно орієнтовані спільні творчі дії;

• виховні тренінги спілкування;

• проблемні довірчі бесіди;

• збори-роздуми;

• «філософські столи».

3. На шкільному МО класних керівників розглянути питання «Визначення головної мети, завдань виховної роботи в класі».

4. Планування виховної роботи здійснювати за обраним варіантом плану класного керівника.

(Примітка адміністратора сайту: кожен пункт проекту рішення, після його уточнення на педраді, в остаточному варіанті повинен обов’язково містити прізвища відповідальних за виконання, дату виконання. Крім того, доцільно в рішенні педради передбачити прізвище відповідальної особи (осіб), яка готуватиме повідомлення «Про хід виконання рішень попередньої педради» до розгляду першим питанням на черговій педраді)