Положення про виплату щорічної грошової винагороди

«Погоджено»Голова ПКПротокол № 11 від 26.06.2007 р.«Затверджено»наказом по школівід 26.06.2007 р. № 117

ПОЛОЖЕННЯпро виплату щорічної грошової винагородиза сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам Кунцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

1. Загальні положення

1.1. Положення про щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам розроблене відповідно до Законів України «Про освіту» (ст. 57), «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України № 898 від 08.06.2000 року «Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків», Статуту Кунцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Правил внутрішнього розпорядку працівників Кунцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом Кунцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

1.2. Виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам здійснюється з метою:

– стимулювання сумлінного виконання службових обов’язків та прояву творчої ініціативи;

– забезпечення фахового вдосконалення, росту кваліфікації педагогічних працівників;

– вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, використання нових технологій та форм організації навчально-виховного процесу;

– зміцнення трудової дисципліни.

1.3. Положення поширюється на всіх педагогічних працівників навчального закладу.

2. Визначення загального фонду виплати щорічної грошової винагороди

2.1. Для надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, використовуються кошти передбачені кошторисом відповідно ст.57 Закону України «Про освіту» в розмірі до одного посадового окладу.

3. Показники визначення розміру щорічної грошової винагороди

3.1. Досягнення педагогічним працівником успіхів у навчанні, вихованні, професійній підготовці учнівської молоді, методичному забезпеченні навчально-виховного процесу (70% посадового окладу), в т.ч.:

– досконале володіння методикою організації навчально-виховного процесу, врахування психологічних особливостей школярів під час відбору та здійснення форм і методів навчання та виховання, забезпечення розвивального характеру педагогічного впливу на школярів (15%);

– результативне впровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних педагогічних технологій (10%);

– забезпечення максимально можливих результатів навчання та виховання школярів (10%);

– ефективне використання кабінетної системи, дотримання державних санітарних норм, нормативних актів з охорони праці, якісна підготовка навчального кабінету до нового навчального року (10%);

– результативна організація позаурочної роботи з предмету, що викладається, гурткова діяльність (10%);

– участь у шкільному та районному конкурсах «Учитель року», у внутрішкільній та районній методичній роботі з фаху (10%);

– позитивний вплив на виховання дітей у сім’ях батьків (5%).

3.2. Відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни (30% посадового окладу), в т.ч.:

– дотримання норм професійної етики, прояв поваги до колег, чуйності, толерантності, позитивний вплив на психологічний клімат в колективі (20%);

– активна участь у громадській роботі (5%);

– належне дотримання положень Інструкцій щодо ведення шкільної документації (5%);

3.3. Педагогічним працівникам, які мають стягнення щорічна грошова винагорода не виплачується.

4. Порядок і терміни виплати щорічної грошової винагороди 

4.1. Виплата щорічної грошової винагороди здійснюється в межах бюджетних асигнувань на оплату праці і не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

4.2. Виплата щорічної грошової винагороди проводиться за результатами роботи за календарний рік з урахуванням особистого вкладу кожного педагогічного працівника в загальні результати роботи.

4.3. Підставою для виплати щорічної грошової винагороди є наказ керівника навчального закладу.

4.4. Проект наказу про виплату щорічної грошової винагороди готується на підставі динаміки рейтингу відповідно критеріїв розділу 3 цього Положення та погоджується з профкомом профспілки працівників освіти. 

4.5. На підставі погоджених розрахунків та проекту наказу до 15 грудня поточного року видається наказ про виплату щорічної грошової винагороди.

4.6. Щорічну грошову винагороду педагогічні працівники одержують в тому ж порядку, що і заробітну плату.

Додаток 1

ПОГОДЖЕНО:
Голова профкому
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор школи

Рейтинг педагогічних працівників Кунцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеніввідповідно до Положення про виплату щорічної грошової винагородиза сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язківза результатами роботи за _________ рік

ПрізвищеДосягнення педагогічним працівником успіхів у навчанні, вихованні, професійній підготовці учнівської молоді, методичному забезпеченні навчально-виховного процесу (70% посадового окладу), в т.ч.:Відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни (30% посадового окладу), в т.ч.:Рейтинг вчителя / % від посадового окладу
досконале володіння методикою організації навчально-виховного процесу, врахування психологічних особливостей школярів під час відбору та здійснення форм і методів навчання та виховання, забезпечення розвивального характеру педагогічного впливу на школярів (15%)результативне впровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних педагогічних технологій (10%)забезпечення максимально можливих результатів навчання та виховання школярів (10%)ефективне використання кабінетної системи, дотримання державних санітарних норм, нормативних актів з охорони праці, якісна підготовка навчального кабінету до нового навчального року (10%)результативна організація позаурочної роботи з предмету, що викладається, гурткова діяльність (10%)участь у шкільному та районному конкурсах «Учитель року», у внутрішкільній та районній методичній роботі з фаху (10%)позитивний вплив на виховання дітей у сім’ях батьків (5%)дотримання норм професійної етики, прояв поваги до колег, чуйності, толерантності, позитивний вплив на психологічний клімат в колективі (15%)активна участь у громадській роботі (5%)належне дотримання положень Інструкцій щодо ведення шкільної документації (10%)