Про комісію з бракеражу продуктів

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ НАКАЗУ
ПРО СТВОРЕННЯ КОМІСІЇ З БРАКЕРАЖУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИВажливо, не тільки створити наказом комісію з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини, але й указати на коло її функціональних обов’язків. У противному разі слід написати окремий наказ «Про функціональні обов’язки комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини». (назва навчального закладу)НАКАЗ__.__.20__№ ___(назва населеного пункту) Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини Відповідно до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини», Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 01.06.2005 № 242/329, з метою забезпечення ефективного оцінювання якості продуктів харчування та продовольчої сировини, які постачаються до навчального закладу,НАКАЗУЮ:1. Створити комісію з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини у складі:голова комісії:__________, заступник директора з виховної роботи, особа, відповідальна за організацію харчування учнів члени комісії:__________, завідуючий господарством;
__________, сестра медична;
__________, кухар;
__________, комірник. 2. Комісіє з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини, постійно:2.1. Оцінювати якість продуктів харчування та продовольчої сировини, які постачають до навчального закладу, за зовнішнім виглядом, запахом, смаком, кольором, консистенцією тощо.2.2. Приймати продукти харчування та продовольчу сировину за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість та відповідають вимогам державних стандартів.2.3. У разі виявлення нестачі або надлишку під час прийому одного з видів продуктів припинити прийом продуктів харчування та продовольчої сировини.2.4. До подальшого приймання продуктів харчування та продовольчої сировини залучати представників постачальника, ради навчального закладу та батьківського комітету.2.5. У разі виявлення недоброякісних або з великим (понад стандартний) відсотком відходів продуктів харчування чи продовольчої сировини, у день виявлення складати акт бракеражу в трьох примірниках та подати на затвердження директору навчального закладу.2.6. У день складання акта бракеражу повертати постачальнику недоброякісні продукти харчування чи продовольчу сировину разом із актом, що підтверджує їх недоброякісність.2.7. У разі виявлення нестачі або надлишку під час прийому продуктів харчування чи продовольчої сировини, у день виявлення складати акт приймання у двох примірниках та подати на затвердження директору навчального закладу.2.8. Забезпечити належне ведення Журналу бракеражу сирої продукції, вчасно та в повному обсязі заносити дані про день та час надходження сирої продукції.4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Директорініціали, прізвищепідписЗ наказом ознайомлені:підписініціали, прізвище
__.__.20__