Про організацію методичної роботи

Про організацію методичної роботиз педагогічними кадрами у ______ навчальному році

З метою вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення методичного, фахового та загальнокультурного рівня членів педагогічного колективу, сприяння творчим пошукам учителів та у відповідності до нормативних документів про освіту, рекомендацій районного методичного кабінету, плану роботи школи

НАКАЗУЮ:

1. Педагогічному колективу протягом ______ навчального року продовжити роботу над вирішенням науково-методичної проблеми «Особистісно зорієнтоване навчання й виховання школярів на основі результатів психодіагностики».

2. На основі аналізу результатів діагностування педагогів, враховуючи шкільну науково-методичну проблему, затвердити наступну мережу колективних форм методичної роботи:

2.1. Психолого-педагогічний семінар «Особистісно зорієнтоване навчання й виховання школярів на основі результатів психодіагностики» (керівник ______). На його засіданнях розглянути наступні питання:

– формування та розвиток в учнів творчих здібностей на основі результатів психодіагностики (І семестр);

– впровадження програм для розвитку пізнавальних здібностей та емоційно-вольової сфери учня (ІІ семестр).

2.2. Динамічні групи вчителів, що працюють над вирішенням наступних питань:

– діагностика та розвиток пізнавальних здібностей учнів початкових класів (керівник ______);

– особистісно зорієнтоване навчання на уроках природничо-математичного циклу (керівник ______);

– урахування результатів учительської психодіагностики на уроках гуманітарного циклу (керівник ______).

2.3. Методичне об’єднання класних керівників з питань особистісно зорієнтованого виховання (керівник ______).

2.4. Епізодичні заходи з педагогами (відповідальна ______):

– творчі звіти вчителів, які атестуються у поточному навчальному році (_________________);

– предметно-методичні тижні з математики (грудень) та трудового навчання (квітень).

3. Основною індивідуальною формою підвищення професійної майстерності педагогів вважати самоосвіту.

4. Залучити всіх учителів школи до роботи в районних методичних об’єднаннях.

5. Направити на курси підвищення кваліфікації педагогів при Полтавському ОІПОПП учителя початкових класів ______, учителя економіки ______, учителя фізкультури ______

6. Продовжити випуск шкільної газети «Наші діти» (відповідальна ______).

7. Заступникові директора школи з навчальної роботи ______:

7.1. Організувати вивчення системи роботи вчителів, що атестуються у поточному навчальному році.

7.2. Організувати вивчення досвіду роботи вчителів, що за наслідками атестації претендують на підтвердження чи присвоєння вищої кваліфікаційної категорії у поточному навчальному році. 

7.3. Сприяти розповсюдженню педагогічного досвіду кращих учителів школи. Забезпечити проведення відкритих уроків та участь вчителів школи в районному конкурсі «Учитель року» в номінаціях:

– трудове навчання;

– хімія;

– правознавство;

– географія;

– математика.

8. Заступникові директора школи з виховної роботи ______ організувати педагогічний лекторій для батьків із проблеми «Роль сім’ї у вихованні дітей».

9. Практичному психологові ______ спільно з класними керівниками організувати роботу Центру психолого-педагогічної допомоги батькам.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи ______