Про організований початок навчального року

НАКАЗ

__.__.20__

№__

Про підготовку та організований початок
2014/2015 навчального року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 p. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.07.2014 № 891 «Про підготовку та організований початок 2014/2015 навчального року», наказу відділу освіти райдержадміністрації від11.08.2014 № 135 «Про підготовку до 2014/2015 навчального року», з метою забезпечення якісної підготовки та організованого початку 2014/2015 навчального року, повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання

НАКАЗУЮ:

1. Педагогічному колективу школи:

1.1. У відповідності до посадових обов’язків до 15 серпня вжити заходів щодо якісної підготовки навчального закладу до організованого початку 2014/2015 навчального року, забезпечення належного стану безпеки життєдіяльності учнів.

1.2. 27 серпня взяти участь у районній педагогічній конференції «Про підсумки роботи навчальних закладів та педагогічних колективів у 2013/2014 навчальному році та основні завдання на 2014/2015 навчальний рік» та секційних нарадах.

2. Заступнику директора з навчальної роботи _______:

2.1. До 29 серпня провести набір учнів до 1-х та 10-х класів, забезпечити раціональне комплектування інших класів навчального закладу.

2.2. До __ серпня представити директору проекти документів на наступний навчальний рік:

— штатний розпис;

— тарифікаційний список учителів та інших працівників школи;

— робочий навчальний план;

— режим роботи навчального закладу;

— план роботи навчального закладу;

— акти-дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах підвищеної небезпеки (фізики, хімії, біології, інформатики, трудового навчання, у спортивній залі);

— графік чергування педагогічних працівників;

— розклад уроків на І семестр.

2.3. До __ серпня погодити у профспілковому комітеті:

— тарифікаційний список учителів та інших працівників школи;

— графік чергування педагогічних працівників;

— штатний розпис;

— розклад уроків.

2.4. До __ серпня погодити з радою навчального закладу:

— робочий навчальний план;

— режим роботи навчального закладу;

— план роботи навчального закладу на наступний навчальний рік.

2.5. __ серпня представити на затвердження педагогічною радою:

— план роботи навчального закладу на наступний навчальний рік;

— систему оцінювання навчальних досягнень учнів 2-го класу.

2.6. До 30 серпня організувати:

— участь педагогічних працівників у серпневій конференції та секційних нарадах;

— перевірку на надійність обладнання та споруд на спортивному майданчику та у спортивній залі;

— зарахування учнів до школи та розподіл за класами;

— комплектування 1-х, 5-х та 10-х класів.

2.7. До 30 серпня ознайомити педагогічний колектив:

— з правилами внутрішнього розпорядку, Статутом школи;

— з основними нормативно-правовими та іншими офіційними документами у сфері загальної середньої освіти.

2.8. Протягом серпня підготувати проекти наказів про:

— зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу;

— організацію позакласної роботи з фізичної культури у навчальному році;

— режим роботи навчального закладу;

— призначення відповідального за ведення обліку дітей і підлітків шкільного віку, які проживають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування;

— призначення відповідальних за ведення обліку військовозобов’язаних, призовників та допризовників;

— роботу зі зверненнями громадян та затвердження графіка прийому громадян;

— обов’язкові медичні огляди працівників загальноосвітнього навчального закладу;

— організацію роботи щодо запобігання дитячому травматизму під час навчально-виховного процесу;

— призначення відповідальних за пожежну безпеку;

— організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у навчальному році;

— призначення громадського інспектора з охорони прав дитини;

— проведення інвентаризації;

— створення постійно діючої комісії зі списання майна;

— затвердження інструкцій з охорони праці;

— результати проведення атестації робочих місць за умовами праці.

2.9. До 30 серпня провести інструктивно-методичну нараду з учителями-«предметниками» та класними керівниками щодо ведення класних журналів і дотримання вимог єдиного орфографічного режиму.

3. Заступнику директора з виховної роботи _______:

3.1. Забезпечити проведення:

— 1 вересня Дня знань та Першого уроку «Україна — єдина країна».

— у період з 20 серпня по 20 вересня рейду «Урок».

— у період з 1 по 20 вересня місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі».

3.2. До 1 вересня скласти графік чергування класів по школі.

3.3. До 30 серпня підготувати проекти наказів про:

— організацію харчування учнів у навчальному році;

— призначення відповідальних за краєзнавчу, туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі;

— запобігання правопорушенням, злочинності, бездоглядності серед неповнолітніх;

— проведення місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі».

4. Класним керівникам 1 вересня урочисто провести Перший урок на тему «Україна – єдина країна».

5. Заступнику директора з господарських питань (завідуючому господарством) _________:

5.1. До 15 серпня забезпечити готовність приміщень школи до початку 2014/2015 навчального року.

5.2. До 25 серпня забезпечити перегляд та затвердження маршруту руху шкільного автобусу.

5.3. До 1 жовтня завершити наступні роботи щодо підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період: