Про підготовку педагогічної ради

Зразок наказу про підготовку педагогічної ради

НАКАЗ

від «________» 20__ року 
№ __ 

Про підготовку педагогічної ради«Спадкоємність у навчанні тавихованні учнів 4-х і 5-х класів»

Відповідно до річного плану роботи школи та з метою глибшого вивчення й розуміння адаптації учнів 4-х класів до умов навчально-виховного процесу в 5-му класі

НАКАЗУЮ:

1. Провести засідання педагогічної ради «__» ______ 20__ року у приміщенні актової зали школи.

2. Відповідальним за педраду призначити заступника директора з НВР __________ .

3. Створити творчі групи вчителів у складі: _______________ .

4. Відповідальному за педраду:

4.1. До «__» ________ 20__ року провести засідання творчих груп, окреслити коло питань для обговорення на педраді.

4.2. До «__» ________ 20__ року розробити разом із методичною радою школи робочий план підготовки педради.

4.3. До «__» ________ 20__ року підготувати проект доповіді.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор школи       Підпис       Ініціали, прізвище