Про проведення тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Приклад оформлення наказу про проведення тижняз охорони праці та безпеки життєдіяльності

(Назва загальноосвітнього навчального закладу) 


НАКАЗ
00.04.20__(назва населеного пункту)        №__

Про проведення тижня з охорони праціта безпеки життєдіяльності

На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про правові засади цивільного захисту», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», а також з метою створення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу

НАКАЗУЮ:

1. Провести тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності у строк з __ по __ квітня 20__ року.

2. Призначити відповідальним за проведення тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності заступника директора з навчально-виховної роботи _________ .

3. Створити оргкомітет з проведення тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності у складі:

— голова оргкомітету — ________, заступник директора з навчально-виховної роботи;

— секретар — _________, учитель трудового навчання;

— члени оргкомітету: _________, інженер з охорони праці, заступник голови;

_________, учитель фізкультури;

_________, учитель фізики.

4. Оргкомітету до __ квітня 20__ р. розробити план заходів, що будуть проводитися протягом тижня, призначити осіб, відповідальних за їх проведення.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор         (підпис            (ініціали, прізвище)

З наказом ознайомлені:

(дата ознайомлення)          (підпис)               (ініціали, прізвище)