Про стан викладання та рівень знань учнів з музики

Про стан викладання та рівень 
знань учнів з музики

На виконання річного плану роботи школи протягом січня-лютого поточного навчального року адміністрацією школи здійснювалась перевірка стану викладання та рівня знань учнів 1-8 класів, ведення обліку знань з музики (вчитель _______).

Вивчення календарного планування показало, що воно сплановано вчителем відповідно до «Програми для середньої загальноосвітньої школи», видавництва «Початкова школа», 2006 року», та «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Музичне мистецтво», видавництва «Мистецтво і освіта», (№ 1,2) Перун, 2005 року; «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Музика» видавництво «Шкільний світ», 2001 рік. Кількість проведених уроків на момент перевірки відповідає календарному плануванню, кількість тематичних атестацій відповідає програмі. 

Відвідування уроків виявило наступне:

Працюючи над дидактичною проблемою «Особистісно-орієнтоване навчання на уроках музики», вчитель намагається ефективно використовувати кожну хвилину уроку. При цьому обов’язково дає для учнів вправи на розспівування, прослуховування музики, як класичної так і сучасної. Роботу з учнями планує відповідно до віку. Так, в початковій школі вчитель знайомить дітей з характером, емоційним змістом музикальних творів, учні вчаться розрізняти різні звуки, орієнтуються у ритмічному малюнку мелодії, співають з нот та заручними знаками підспівки. Учні мають зошити, до яких записують теоретичний матеріал та слова пісень.

Учитель органічно включає в урок розучування пісень та слухання музики. По-можливості, до репертуару включає пісні, рекомендовані програмою.

В основу викладання музики в 5-8 класах покладені концепції музичного виховання школярів на основі української національної культури та педагогічні ідеї Д.Кабалевського. В основу уроку вчитель Сливка Ю.Р. закладає формування музичної культури учнів. Важливий елемент — хоровий спів. У середніх класах учитель поглиблює накопичені знання учнів про музику, а також акцентує увагу на взаємозв’язку музики й життя. Використовує міжпредметні зв’язки з літературою, образотворчим мистецтвом. Учні знають прізвища видатних композиторів, музикантів, твори, які вони виконують.

В результаті перевірки виявлено, що у переважній більшості учні володіють навичками й уміннями, можуть виконати окремі музичні твори, демонструють знання спеціальної музичної термінології, правильно відповідають на запитання, пов’язані з аналізом-інтерпретацією музичного твору. Учні в основному здатні аналізувати художньо-образний зміст творів, поєднують музичні твори та життєві явища.

Разом з тим, деякі школярі ще не вміють інтерпретувати музичні твори, виявляють недостатнє знання спеціальної музичної термінології, у деяких відсутні зошити. Окремі учні не ведуть нотні зошити, що є порушенням методики викладання. Також не завжди на уроках учні мають можливість слухати музику, записану на аудіоапаратурі.

Результати навчальних досягнень за І семестр навчального року з музики є наступними:

КласиКількістьучнівРівень навчальних досягнень
Початковий%Середній%Достатній%Високий%
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

Тривожним є стан успішності школярів з музики у __ класі, де учні мають лише достатній та початковий рівень знань.

_________, як учитель музики, приймає активну участь в усіх шкільних заходах. Особливих успіхів _________ досяг у підготовці окремих співаків. Щороку учні школи нагороджуються відділом освіти з жанру «соліст». Але внаслідок такої вузькопланової роботи вчителя з обдарованими дітьми в позаурочний час, учні не готуються до участі в конкурсах з жанрів: «дует», «тріо», «ансамбль», «інструментальний ансамбль», хоч серед них є чимало бажаючих до такої діяльності.

Виходячи з цього, 

НАКАЗУЮ:

1. Відмітити певні досягнуті успіхи вчителя музики _________ у щодо оволодіння учнями навичками й уміннями з музики, позакласній роботі з предмету.

2. Учителю музики _________:

2.1. Звернути увагу на виявлені під час перевірки окремі недоліки в організації викладання предмету, здійсненні позаурочної роботи.

2.2. З метою поліпшення рівня знань умінь і навичок школярів з музики з _________ року запровадити ведення учнями нотних зошитів.

2.3. З метою забезпечення розвитку музичних здібностей, прагнень учнів до творчої діяльності ужити заходів щодо розширення жанрів позакласної роботи зі свого предмету.

3. До _________ року особисто доповісти директору школи про стан ліквідації виявлених під час перевірки недоліків.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з виховної роботи _________

Директор школи _________