Про створення тарифікаційної комісії

НАКАЗ

від 11 квітня 2011 року 
№ __ 

Про створення тарифікаційної комісії на 2011/2012 н. р.

Відповідно до Кодексу законів про працю України (ст. 21, 32). Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. № 1045-XIV (ст. 38), Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пп. 4, 63), затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, враховуючи положення Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом навчального закладу на 2011-2015 роки, з метою своєчасної й об’єктивної та неупередженої підготовки матеріалів для проведення тарифікації педагогічних працівників

НАКАЗУЮ:

1. Створити тарифікаційну комісію з проведення тарифікації педагогічних працівників на 2010/2011 н. р. у складі:

________ – голова, директор школи;

________ – член комісії, заступник директора школи з навчальної роботи;

________ – член комісії, заступник директора школи з виховної роботи;

________ – член комісії, голова методоб’єднання вчителів української мови та літератури;

________ – член комісії, голова профкому.

2. Тарифікаційній комісії:

3. До 30 квітня 2011 року на підставі робочого навчального плану на 2011/2012 н.р. провести попередній розподіл педагогічного навантаження серед учителів навчального закладу на наступний навчальний рік з дотриманням вимог чинного законодавства у галузі освіти, принципу наступності, з урахуванням наявних педагогічних кадрів і молодих спеціалістів, прибуття яких очікується.

4. До 16 травня 2011 року проект попереднього розподілу педагогічного навантаження погодити з профспілковим комітетом закладу.

5. До 30 травня 2011 року довести попередню тарифікацію педагогічних працівників на наступний навчальний рік до загального відому під особисті підписи працівників та з датою попередження.

6. До 27 серпня 2011 року провести остаточну тарифікацію педагогічних працівників на наступний навчальний рік, погодивши її з профкомом школи, та довести до загального відому під особисті підписи працівників та з вказівкою дати повідомлення.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи _______