Про відповідального за стан військового обліку

(назва навчального закладу)

НАКАЗ

___.___.20___

№ ___

Про призначення відповідального за стан військового обліку і бронювання військовозобов’язаних

Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 №45 «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державним органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час»

НАКАЗУЮ:

1. Відповідальною особою для ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних призначити _________________ (посада, ПІП)

2. Контроль за виконанням наказу покласти на _________________ .

Директор

ініціали, прізвище

підпис

З наказом ознайомлені:

підписніціали, прізвище
__.__.20__