Про внесення змін до наказу «Про створення інвентаризаційної комісії»

Назва навчального закладу

НАКАЗ

00.00.20__ 
(назва населеного пункту)                
№__ 

Про внесення змін до наказу «Про створенняінвентаризаційної комісії навчального закладу»від 00.00.20__ р. № __

У зв’язку зі звільненням з роботи працівника, який був членом інвентаризаційної комісії, та з метою забезпечення її ефективної діяльності

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до складу інвентаризаційної комісії навчального закладу, утвореної наказом від «__» _______ 20__ р. № __, а саме:

1.1. Вивести зі складу цієї комісії з «__» ______ 20__ року (повністю: прізвище, ім’я, по батькові), учителя (назва посади), у зв’язку зі звільненням.

1.2. Увести до складу інвентаризаційної комісії (повністю: прізвище, ім’я, по батькові), учителя (назва посади).

2. Секретарю (прізвище, ініціали) ознайомити учителя (прізвище, ініціали), призначеного членом інвентаризаційної комісії навчального закладу, з цим наказом під особистий підпис.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи (підпис) (ініціали, прізвище)

З наказом ознайомлена  (підпис) (ініціали, прізвище) 

(дата ознайомлення)