Сторінка ЗНВР

Царан Людмила Вікторівна

Педагогічне кредо: “Єдиний шлях, що веде до знань – це діяльність”

(Бернард Шоу)

                                              Посада – заступник з навчально-виховної роботи

Освіта – вища, Миколаївський Національний університет ім. В.О. Сухомлинського,

фізико-матиматичний факультет.

Спеціальність за дипломом – вчитель математики

Стаж роботи – 21 рік

Методична робота – це робота, яка сприяє поліпшенню фахової підготовки педагогічних кадрів у школах, спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Зміст методичної роботи:

– поглиблення філософсько-педагогічних знань, які спрямовані на відродження і розвиток національної освіти в Україні, вивчення педагогічної теорії і методики навчання і виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмету і методики його викладання з урахуванням вимог Закону “Про мови” в Україні;

–  збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури;

– вивчення теоріїі досягнень науки з питань викладання предметів, володіння сучасними науковими методами;

– глибоке вивчення і практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх особливостей і виконання з позицій формування національної школи;

– освоєння методики викладання  предметів; випереджаючий розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих уроків, застосуванням наочних посібників, ТЗН, дидактичних матеріалів;

– освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методики і принципів активізації навчальної діяльності учнів і формування у них наукового світогляду, виходячи з вимог етнопедагогіки;

– систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації по змісту і методиці навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів;

– впровадження досягнень етнопедагогіки, психології і окремих методик та впровадження в діяльність педагогічних колективів зразків національної культури і традицій.

Завдання методичної роботи:

підвищення наукового рівня вчителя: підготовка вчителя до засвоєння ним змісту нових програм і технологій їх реалізації; постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання; вивчення і втілення у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче використання перевірених рекомендацій: збагачення новими, прогресивними і досконалими методами і засобами навчання; постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя, надання йому кваліфікаційної допомоги як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результативності його педагогічної праці.

1. Звіт про науково-методичну тему

2. Наказ про підсумки методичної роботи

3. Передовий педагогічний досвід

4. Презентация науково-методичної теми

5. Презентація ППД

6. Психологічний аналіз уроку

7. Сучасний урок

8. Формування самоосвітніх та інформаційних компетентностей учнів

9. Методична панорама