Витяг із протоколу педради

Шаблон оформлення витягу із протоколу
засідання педагогічної ради

(назва загальноосвітнього навчального закладу)

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ

__.__.20__ № __

(населений пункт)

засідання педагогічної ради

Голова — (прізвище, ініціал(и)

Секретар — (прізвище, ініціал(и)

Присутні: (прізвища та ініціали в алфавітному порядку: спочатку вказують членів педагогічної ради, потім — осіб, запрошених на засідання)

Порядок денний:

2. _______________________________________________________

(формулюють питання, зазначають ініціал(и), прізвище та посаду доповідача)

2. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

Прізвище, ініціал(и) і посада особи, яка виступала — (подають зміст виступу від третьої особи однини)

ВИРІШИЛИ:

2.1. _______________________________________________________

(формулюють рішення або ухвалу)

2.2. …

Голова

Ініціал(и), прізвище

Підпис

Секретар

Ініціал(и), прізвище

Підпис

Згідно з оригіналом

Директор

Ініціал(и), прізвище

Підпис

__.__.20__