Заява на проходження атестації

атестація педкадрів

У жовтні починають свою роботу атестаційні комісії всіх рівнів. Упродовж навчального року (а саме до кінця березня) їм необхідно визначити відповідність педагогів, які атестуються, займаним посадам та рівні їхньої кваліфікації. Уся робота атестаційної комісії має підтверджуватися документально. Поговоримо про заяви працівників щодо проходження атестації

Заява на проходження атестації

Відповідно до пункту 3.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 (далі — Положення) щороку до 10 жовтня до атестаційної комісії подаються:

  • списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації;
  • заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію;
  • подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності;
  • заяви про перенесення строку чергової атестації;
  • заяви про відстрочення чергової атестації до закінчення навчання;
  • заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду)[1].

1 Таку заяву пєдпрацівник, який включений до списку осіб, які підлягають черговій атестації, подає за бажанням.

Відповідно до Положення атестація педагогічних працівників навчальних закладів є обов’язковою. Вона може бути черговою або позачерговою.

Чергова атестація

Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років і їй має передувати обов’язкове підвищення кваліфікації педагогів на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. При цьому у школах повинні бути складені графіки атестації педпрацівників, відповідно до яких щороку складаються списки працівників, які підлягають черговій атестації.

До списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, вносяться дані щодо посади, яку обіймає такий працівник, його кваліфікаційної категорії та педагогічних звань, стажу роботи, освіти та термінів проходження навчання з підвищення кваліфікації. Список повинен супроводжуватися відповідним листом (див. Приклад 1).

Приклад 1.

Назва навчального закладу

__.10.20__ № ___Атестаційній комісії _____________________(назва навчального закладу)

Подаємо список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 20__/20__ н. р.Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Директорпідписініціали, прізвище

Додаток
до листа __.10.20__ № ___

СПИСОК
педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації
у 20__/20__ н.р.
— початок таблиці —

№ з/пПрізвище, ім’я, по батьковіДата народженняПосадаКваліфікаційна категорія, педзвання
1Абрамепь Марія Іванівна13.06.1956Учитель української мови і літературиСпеціаліст вищої категорії, ст. учитель
2Голубець Мар’яна Василівна12.08.1961Учитель географіїспеціаліст І категорії
3

— закінчення таблиці —

Стаж роботиОсвітаПідвищення кваліфікації
На займаній посадіЗагальний педстажЗа спеціальністю
203230Вища, Дрогобицький державний педінститут ім. І. Франка, 1979 р., вчитель української мови і літературиУчитель української мови і літератури, свідоцтво 25.04.2012 № 546, видане ЛОІППО
72723Вища, Львівський державний університет ім. І. Франка, 1984 р., викладач географіїУчитель географії, свідоцтво 13.03.2012 № 512, видане ЛОІППО

Заступник директорапідписініціали, прізвище
з навчальної роботи

За бажанням педагога, якого включено до списку осіб, що підлягають черговій атестації, атестаційна комісія може розглянути питання присвоєння йому більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду). Для цього вчителеві необхідно подати до атестаційної комісії відповідну заяву (див. Приклад 2).

Приклад 2.Голові атестаційної комісії
___________________________(назва ЗНЗ)___________________________(прізвище, ініціали голови)вчителя фізики
___________________________((прізвище, ім’я, по батькові)

Заява

Прошу під час чергової атестації у 20__/20__ н. р. присвоїти мені кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст II категорії» мені була присвоєна атестаційною комісією ____________ школи І-ІІІ ступенів №__ __.03.20__ р..

У міжатестаційний період я значно підвищила свій кваліфікаційний рівень. Активно використовую під час викладання фізики і в позакласній роботі з предмета інноваційні технології та ІКТ, розробила систему педагогічних програмних засобів для викладання фізики.

Досвід моєї роботи з використання ІКТ на уроках фізики вивчено і узагальнено в школі, рекомендовано вчителям для практичного використання на уроках. Учні, яких я навчаю, є переможцями II етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з фізики, учасниками III етапу.

__.10.20__підпис

Перенесення терміну чергової атестації

Відповідно до пункту 3.15 Положення атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності, якщо працівник у рік проведення чергової атестації перейшов на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин. Для цього вчителеві необхідно подати заяву до атестаційної комісії (див. Приклад 3).

Приклад 3.Голові атестаційної комісії
___________________________(назва ЗНЗ)___________________________(прізвище, ініціали голови)вчителя хімії
___________________________((прізвище, ім’я, по батькові)

Заява

Прошу перенести мою чергову атестацію на один рік: з 2012/2013 навчального року на 2013/2014 навчальний рік, у зв’язку з прийняттям на роботу в школу в порядку переведення з Сокольської гімназії з 01.09.2012, у рік моєї чергової атестації.

__.10.20__підпис

Якщо працівник поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному закладі за напрямом (спеціальністю) педагогічного профілю, за його згодою (має бути заява від працівника, див. Приклад 4) атестація також може бути відстрочена до закінчення навчання (п. 3.16. Положення).

Приклад 4.Голові атестаційної комісії
___________________________(назва ЗНЗ)___________________________(прізвище, ініціали голови)вчителя початкових класів
___________________________((прізвище, ім’я, по батькові)

Заява

Прошу відстрочити мою чергову атестацію (20__/20__ н. р.) до закінчення у 20__ році _____________ державного педагогічного університету за напрямом «початкова освіта» і кваліфікацією «вчитель початкових класів».

До заяви додаю довідку ______________ державного педагогічного університету від __.09.20__ № ___.

__.10.20__підпис

Позачергова атестація

Відповідно до пункту 1.8. Положення позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) (див. Приклад 5) або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності (див. Приклади 6, 7).

Приклад 5.Голові атестаційної комісії
___________________________(назва ЗНЗ)___________________________(прізвище, ініціали голови)вчителя фізики
___________________________((прізвище, ім’я, по батькові)

Заява

Прошу атестувати мене у 20__/20__ навчальному році позачергово для присвоєння мені кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

Попередня кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» мені була присвоєна атестаційною комісією _____________ загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № __ __.03.20__.

Підвищення кваліфікації як учитель фізики пройшла при ЛОІП ПО, свідоцтво від __.__.20__ № __ .

За період роботи з 20__ до 20__ року значно підвищився мій кваліфікаційний рівень і результативність роботи. Я підготувала і апробувала методичні розробки «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових освітніх ресурсів на уроках фізики», підготувала у 20__ році двох переможців (II і III місця) II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково дослідницьких робіт з фізики.

Досвід моєї роботи з цієї проблеми схвалено науково-методичною радою Інформаційно-методичного центру освіти у лютому 20__ року (протокол від __.__.20__ № __).

__.10.20__підпис

Приклад 6.Атестаційній комісії
___________________________(назва ЗНЗ)

ПОДАННЯ

Про позачергову атестацію
вчителя інформатики ___________

Педагогічна рада школи просить атестувати позачергово у 20__/20__ н. р. вчителя інформатики ___________. для присвоєння їй кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший учитель».

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» їй було присвоєно атестаційною комісією школи __03.20__.

____________ у 20__ році посіла II місце у II турі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» у номінації «Інформатика», є автором методичних розробок з дистанційного навчання з інформатики, які схвалені науково-методичною радою Інформаційно-методичного центру освіти __ лютого 20__ року, протокол № __.

Учні, яких вона навчає інформатиці, мають глибокі й міцні знання з предмета, активні у позакласній роботі, посідають переможні місця на олімпіадах і конкурсах з інформатики.

____________ надає теоретичну і практичну допомогу колегам в оволодінні комп’ютером і використанні ІКТ у навчально-виховному процесі.

Додаток: Витяг з протоколу засідання педагогічної ради школи від __.09.20__ № __ на 2 арк. в 1 прим.

Голова педагогічноїпідписініціали, прізвище
ради

До 20 жовтня атестаційна комісія повинна:

  • затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються;
  • затвердити графік роботи атестаційної комісії;
  • прийняти рішення щодо перенесення строку чергової атестації;
  • прийняти рішення про відстрочення чергової атестації до закінчення навчання.

Приклад 7.

Назва навчального закладуАтестаційній комісії
___________________________(назва ЗНЗ)

ПОДАННЯ__.10.20__№ __

м. _______

Про позачергову атестацію вчителя
української мови і літератури ________

Прошу атестувати позачергово у 20__/20__ н. р. вчителя української мови і літератури ____________ для присвоєння їй кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст II категорії» їй було присвоєно атестаційною комісією школи __.03.20__.

У 20__/20__ навчальному році ____________ підготувала переможця III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з української мови і літератури, учня __ класу ____________.

Відповідно до пункту 4.7. Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 14/20327, ____________ може атестуватися без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.

Директор підпис ініціали, прізвище