Зміни до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

Закон № 1045-IV від 09.07.2003

ЗАКОН УКРАЇНИ

 Про внесення змін до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 5, ст. 25 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Частину четверту статті 5 Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” ( 1768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290; 2002 р., N 50, ст. 367) викласти в такій редакції: “Для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває в шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, – на 20 відсотків”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону і прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 9 липня 2003 року № 1045-IV