Зразок журналу голови профкому

Орієнтовний зразок журналу
голови первинної профспілкової організації

ПАМ’ЯТКА
голови первинної профспілкової організації

Найважливішою ланкою Профспілки є первинна профспілкова організація, від діяльності якої залежить рішення багатьох соціальних питань для працюючих галузі.

Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності Статутом Профспілки.

Вищим органом у первинній профспілковій організації є загальні збори, які проводяться в міру необхідності, але не рідше 2 разів на рік. Звітні збори про роботу профспілкового комітету та його голови проводяться щороку. Звітно-виборні збори проводяться на рідше, ніж 1 раз за 5 років.

Профспілковий комітет первинної профспілкової організації:

— скликає профспілкові збори, організовує виконання їх рішень, враховує пропозиції членів профспілки, проводить свої засідання не рідше 1 разу на квартал;

— укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;

— разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників, розцінок, тарифних ставок, схем посадових окладів, умов запровадження та розмір надбавок, доплат, премій, винагород.

— контролює правильність нарахування зарплати;

— разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки надання відпусток, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні;

— разом з роботодавцем вирішує питання організації поліпшення умов праці, медичного обслуговування працівників, заслуховує інформації керівника з даних питань;

— бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку;

— представляє інтереси працівників за їх дорученням при індивідуальних трудових спорах;

— дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом профспілки;

— бере участь у розслідуванні нещасних випадків, здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці;

— здійснює контроль за підготовкою та наданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам, забезпечення соціальними послугами і пільгами;

— висуває кандидатури до складу комісії по трудових спорах, яка обирається загальними зборами трудового колективу;

— сприяє розвитку серед працівників та членів їх сімей самодіяльної художньої творчості, фізичної культури, спорту, туризму;

— від імені членів профспілки здійснює розпорядження коштами, що належать профспілці;

— представляє інтереси застрахованих осіб у комісії з соціального страхування;

— надає вищим за підпорядкуванням профспілковим організаціям інформацію, що стосується діяльності первинної профспілкової організації.

Роботу профспілкового комітету організовують його голова і заступник.

Візитна картка
первинної профспілкової організації
_______________ школи

На обліку в профспілковій організації: ______

Всього працівників у навчальному закладі ______

з них педпрацівників, всього ______
з вищою освітою ______
з незакінченою вищою _______
із середньою спеціальною освітою _______
навчаються _______

Із загальної кількості мають:

вищу категорію ______
І категорію ______
ІІ категорію ______
категорію «спеціаліст» _______

Присвоєно звання:

«вчитель-методист» _______
«старший учитель» _______

Кількість обслуговуючого персоналу ______

Дітей членів профспілки _______

Дітей-сиріт _______

Дітей-інвалідів _______

Багатодітних сімей ______

Непрацюючих пенсіонерів ______

з них учасників бойових дій _______
учасників Великої Вітчизняної війни _______

Інвалідів-освітян _______

з них інвалідів Великої Вітчизняної війни _______

Одиноких освітян _______

Склад профспілкового комітету

 
 

Список членів профспілки

№ з/пПрізвище, ім’я, по батьковіДата народженняПрофспілкове доручення
    
    
    

Список дітей членів профспілки


з/п
Прізвище, ім’я, по батьковіДата народж.Клас, в якому навчаєтьсяВідомості про батьків (ПІП, місце роботи)
     
     
     

Список ветеранів-освітян


з/п
Прізвище, ім’я, по батьковіДата народж.Вид пенсіїСоціальний станКатегорія пенсії
      
      
      

Перспективний план роботи
профспілкового комітету на ____ рік

 
 

Журнал
реєстрації пропозицій, заяв і скарг членів профспілки

Вхідний
номер
Дата надходж.Прізвище, ініціали заявникаКороткий зміст зверненняВідмітка про вик.